“Ik heb er geen woorden voor”

Mevrouw Mavis is de beschuldigingen van de gemeenschap zat. “Ik heb er geen woorden voor”, zegt zij. Zij benadrukt tegenover Dagblad Suriname dat haar man, die getypeerd wordt als te zijn de derde Coronadode, de onlangs positief geteste pandit (geestelijke) niet kan hebben besmet. Deze pandit was aangetrokken om de laatste rituelen te verrichten bij het overlijden van deze dode. Na het overlijden van deze person werd achteraf vastgesteld dat hij aan het Coronavirus zou zijn overleden. “Als dat zo was, zouden mijn gezin en de buurtbewoners, iedereen positief worden getest. Mijn man is op woensdag 10 juni 2020 overleden en de volgende dag werd ik positief getest. Ook ik werd naar zeggen van BOG positief getest, maar tot op de dag van heden heb ik me nimmer ziek gevoeld. Ik heb geen enkel verschijnsel gemerkt van Covid-19. Ik was slechts 3 tot 4 dagen opgenomen in het Wanica Ziekenhuis en heb nimmer tijdens mijn opname medicatie gehad om in te nemen. Ik werd van het Wanica Ziekenhuis overgeplaatst naar Recidence Inn, alwaar ik bijkans 10 dagen heb doorgebracht. Momenteel ben ik goed en wel terug thuis bij mijn gezin. Indien het zo mocht zijn, zouden mijn overige gezinsleden ook positief worden getest, maar iedereen is negatief getest. Tot heden hebben wij geen bewijs gehad van de medici dat mijn partner vanwege Covid-19 is overleden. Op het medisch visum staat vermeld dat hij vanwege een hartinfarct is overleden. De mensen zijn gauw geneigd andere de dingen te zeggen. Wij hebben het virus niet in de hand en niemand is uitgezonderd. Een ieder kan het virus overdragen of krijgen. Ik wil bij deze de samenleving vragen om hun gezond verstand te gebruiken en de familie niet de schuld te geven. Het is niet bekend hoe de pandit besmet is geraakt. Laten de mensen niet op eigen houtje oordelen dat hij besmet is geraakt, omdat de priester de rituelen heeft gedaan tijdens de crematie van wijlen mijn man. Bovendien heeft de familie alle kosten zelf betaald”, benadrukt Mavis.

“De Staat Suriname heeft niets en letterlijk niets voor de familie gedaan. Ik was in het ziekenhuis en heb van daaruit afscheid genomen van mijn man”, aldus de droevige partner. De familie, althans het gezin, heeft een groot verlies geleden door het heengaan van hun dierbare en nu wordt zij op deze manier zwart gemaakt door de samenleving.

Saskia Bandhan

  1. positief 5
  2. getest 5
  3. man 4
  4. overleden 4
  5. familie 4