Vrolijke DOE kick-off in Wanica

Er heerste een opgewekte en verwachtingsvolle sfeer onder de goed opgekomen DOE- partijleden en -sympathisanten tijdens de DOE Wanica kick-off 2015 maandagavond. In het kader van de feestelijke aanvang van de Wanica campagne werd de interactieve facebook pagina “DOE Wanica 2015” officieel gelanceerd door Kenneth Kasanpawiro. Deze lancering is niet alleen voor de mensen van Wanica, maar voor een ieder die interesse heeft in de partij en meer over de partij wil weten. Op het facebook-profiel kan men de partij volgen en van de nodige informatie voorzien worden.

Tijdens de DOE-meeting hadden mensen met een lichamelijke beperking een prominente plaats op de voorste rij, samen met DOE-voorzitter Carl Breeveld, Staatsraadslid Marlyn Arron en DOE-DNA-kandidaat van Wanica, Kartika Doerdjan. Gloria Lie Kwie Sjoe is kandidaat in hetzelfde district. Ze sprak haar waardering uit aan het adres van de president voor de verhoogde pensioenen voor ouderen, de schoolvoeding en basisziektekostenverzekering. Deze kandidaat betreurde de overvolle klaslokalen, het ouderwetse onderwijssysteem en de gebrekkige hulp voor kinderen met (leer)problemen. Het tekort aan geld hiervoor is volgens Lie Kwie Sjoe voornamelijk te wijten aan de ongebreidelde corruptie. Suriname jaagt haar jonge mensen weg door de onbetaalbare woningen, de werkeloosheid, hoge bankrentes en het gebrek aan moderne opleidingsmogelijkheden.

Vrouwen die steeds weer slachtoffers zijn van huiselijk geweld hebben geen alternatief dan slachtoffer blijven, omdat hen geen duurzame oplossing kan worden aangeboden.
‘Suriname is enorm rijk aan goud, hout en olie, maar onze middelen komen helaas te vaak terecht op verkeerde plaatsen’, aldus Lie Kwie Sjoe. “Velen willen weten wat het verschil is tussen andere partijen en DOE. Wel andere partijen praten, maar wij doen”, aldus Lie Kwie Sjoe. DOE-lid Andrew Baasaron gaf verder aan dat de ambities van de partij liggen in het meeregeren. ‘Zo alleen kan je zaken bewerkstelligen.’ DOE gaat voor tenminste 1 zetel in Wanica en voor 3 zetels in Paramaribo.
Het DOE Wanica 2015 team bestaat uit Andrew Baasaron, Kartika Doerdjan en Gloria Lie Kwie Sjoe. Ze maakten een start met de Wanica Campagne door de feestelijke oprichting van 3 DOE-kernen voor Lelydorp, Tout Lui Faut en Santodorp. Deze werden geïnstalleerd door partijvoorzitter Carl Breeveld, die de pas geïnstalleerde DOE-kernleden feliciteerde en tot slot alle aanwezigen bemoedigend toesprak om op de DOE te stemmen en de partij te steunen.

  1. wanica 8
  2. partij 5
  3. lie 5
  4. kwie 5
  5. sjoe 5