Politieman hoort twaalf maanden tegen zich eisen

Officier van justitie Astrid Niamat heeft een celstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest en een proeftijd van drie jaar, geëist tegen de politieambtenaar Rodney V. De verdachte staat terecht voor oplichting.

Rodney V. heeft geld gevraagd aan mensen om hun rijbewijzen te regelen. Ook heeft hij verkeersboetes die waren opgelegd aan zijn ‘cliënten’ ongedaan gemaakt. Voor zijn ‘service’ heeft hij geld gevraagd. Voor een rijbewijs vroeg hij SRD 800 en voor het elimineren van de verkeersboete was zijn prijs SRD 200.De verkeersboete was opgelegd voor het rijden zonder rijbewijs en een vervallen keuringsbewijs van het voertuig.

In een ander geval had de politieambtenaar SRD 125 gevraagd voor het ongedaan maken van een verkeersboete, die was opgelegd voor rijden zonder rijbewijs en zonder gordel om. De verdachte bleef ontkennen dat hij smeergelden had aangenomen. Hij zou geen geld hebben gevraagd voor het regelen van rijbewijzen. Rodney V. zei dat hij SRD 800 had geleend bij één van de benadeelden. Hij beweert dat hij de verkeersboetes gratis ongedaan heeft gemaakt.

Niamat kan zich niet voorstellen dat een politieman in uniform zich leent voor dit soort praktijken. “Mevrouw de rechter, ik vind het heel jammer dat voor u een politieman staat. Tegenover de ontkenningen van deze verdachte hebben wij een aantal getuigen gehoord die het tegendeel hebben verklaard. Wij zullen zeker tuchtmaatregelen treffen”, voerde Niamat aan. Rechter Sieglien Wijnhard merkte op dat als de verdachte schuldig wordt bevonden, zij een hogere straf zal opleggen. Op 5 juni zal de rechter vonnis vellen in deze zaak.

  1. verdachte 4
  2. gevraagd 4
  3. srd 4
  4. niamat 3
  5. rodney 3