Weken werd zijn deelname aan het diasporaseminar in Nederland aangekondigd

Weken werd zijn deelname aan het diasporaseminar in Nederland aangekondigd. Minister van Buitenlandse zaken Winston Lackin zou afgelopen weekend als sleutelspreker lijfelijk aanwezig zijn om Surinamers in de Nederlandse diaspora ervan te overtuigen hoe belangrijk hun bijdragen (meer in financiële zin) zijn. De minister sprak zijn gehoor echter via een videoverbinding toe. Drukke werkzaamheden rond de voorbereiding op de aanstaande begrotingsbehandeling verhinderden hem. Dat was de verontschuldiging.  

Ach, Lackin wilde/durfde niet persoonlijk aanwezig te zijn. De begrotingsbehandeling of de voorbereidingen daarvan zijn drogredenen. Als we de assembleevoorzitter mogen geloven, starten de vergaderingen pas 'eind februari begin maart.' Typisch Surinaams, zo'n planning. "We willen wel maar we weten het nog niet." De regeringsvoornemens zijn al sinds oktober, vijf maanden geleden, uitgesproken. Alle tijd dus, zou je zeggen, om je voor te bereiden. En zoals het 52ste lid, het quorumspook, al de gehele kabinetsperiode zijn vaste plek in 's Landsvergaderzaal heeft ingenomen, vrees ik dat de stofmijt de assembleeleden zal overleven. Zoals het er naar uitziet, zal slechts de begroting van binnenlandse zaken waar de verkiezingen onder vallen, nog besproken worden. Daar hebben alle partijen alle belang bij. Het quorumspook zal er deze keer niet voor tekenen.

Lackin had zich praktischer kunnen opstellen door de veronderstelde welvarende Surinamers in de Nederlandse diaspora recht in de ogen aan te kijken door ze persoonlijk de hand te schudden. Dat doen echte onderhandelaars in het normale leven. Als de Duitse Bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande de rechtstreekse confrontatie met de verwarde Vladimir Poetin durven aan te gaan, zie ik geen reden om in vredestijd toekomstige geldschieters persoonlijk te ontmoeten. Of vreesde de buzaminister een syêne om niet ontvangen te worden door zijn Nederlandse collega Bert Koenders? VHP-voorman Chandrikapersad Santokhi is vorig jaar toch op audiëntie geweest ofschoon hij geen regeringsfunctie bekleedt. Of veronderstelde Lackin dat de uitspraak van Maxime Verhagen in 2010 ook voor hem bedoeld was vanwege zijn nauwe banden met de huidige president? "Hij is niet welkom in Nederland behalve dan om een langdurige gevangenisstraf uit te zitten", riep Verhagen quasi emotioneel. Ashwien Adhin van onderwijs bracht onlangs ook een bezoekje aan Nederland waar hij ook een gesprekje had met zijn collega Jet Bussemaker. En de benoeming van een nieuwe ambassadeur is voorlopig ook geen issue. De tijdelijk zaakgelastigde mag voorlopig de sleutel van de ambassade beheren.

Wie mogen wel kiezen en wie zijn uitgesloten van de verkiezingen in mei? Dat was een vraag die voor ophef zorgde tijdens het seminar. Vind ik vreemd omdat de Surinaamse Grondwet daar heel helder in is. Artikel 57 lid 1 geeft aan dat leden van de Nationale Assemblee rechtstreeks worden gekozen door de ingezeten die de Surinaamse nationaliteit bezitten en de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Aan de Surinaamse verkiezingen mag je slechts deelnemen als je er woont en de Surinaamse nationaliteit bezit. Surinaamse diplomaten en Surinamers in de diaspora met een Surinaams paspoort zijn helaas uitgesloten.

Zo simpel als het is, zo ingewikkeld hebben omroeptoeters bij de lokale Amsterdamse omroep Mart Radio het gemaakt. Dat Nederlanders en Amerikanen, waar ook ter wereld, stemrecht hebben, is hun grondwettelijk recht. Glenn Codfried: "Ik ga het nog een keer uitleggen en dan kap ik ermee want jullie begrijpen me niet." Collega omroeptoeters Jerry Wondel en Ra Pengel waren het eens met hem dat zij het oneens waren met elkaar. Onbevredigd veranderden zij van onderwerp. Een jonge vrouw vertelde het verhaal waarom zij niet bij haar biologische ouders opgroeide maar door haar oma is grootgebracht. Wat een harde cut. Lijkt Lackin wel.-.

taknangami@live.nl
  1. lackin 5
  2. surinaamse 5
  3. nederland 3
  4. surinamers 3
  5. nederlandse 3