1. vorige
  2. volgende

Kensenhuis moet eigen fractie in DNA vormen

De strijd binnen NPS-Para is nu zichtbaar losgebarsten. Vijf van de elf onderafdelingen van NPS afdeling Para hebben assembleelid Patrick Kensenhuis gevraagd om een eigen fractie te vormen in De Nationale Assemblee. Zij vinden dat het functioneren binnen NPS niet langer mogelijk is.

De voorzitters van de vijf onderafdelingen hebben het vertrouwen in het afdelings- en hoofdbestuur opgezegd. Zij vinden dat Kensenhuis negatief wordt besproken door de partijtoppers. Zij laten hun ongenoegen hierover duidelijk blijken. Er zou een negatieve sfeer heersen binnen de afdeling Para van de NPS. Er is ook een gesprek door de voorzitters van de onderafdelingen met Kensenhuis hierover geweest. De conclusie is getrokken dat er niet langer een gezonde basis bestaat om in harmonie te werken aan de behartiging van de belangen van de bewoners van Para.

De voorzitters van de onderafdeling hebben vandaag schriftelijk hun besluit meegedeeld aan de afdeling Para en het hoofdbestuur. Zij vinden dat niet correct omgegaan wordt met harde werkers in de partij. Dit draagt volgens hen de goedkeuring van het hoofdbestuur. De sub-leiders vinden dat selectief wordt vergaderd en niet iedereen een uitnodiging krijgt.
  1. para 5
  2. nps 4
  3. vinden 4
  4. onderafdelingen 3
  5. afdeling 3