PVF: Natin Nickerie heeft een sterke directeur nodig

Hoewel de minister van onderwijs nu stelt dat zijn bedoeling nooit is geweest om Natin Nickerie op te doeken, weet men dat dezepresident ook nooit de goedkeuring zou geven om Natin Nickerie op te doeken. De president heeft juist de opdracht gegeven om in Nickerie een hoge landbouwschool (agronomie) op te zetten i.s.w.m. het PTC, wat al een feit zal zijn. De Politieke Vleugel van de FAL (P.V.F.) is wel van mening dat er voorzieningen getroffenmoeten worden om het Natuurtechnisch Instituut in Nickerie te versterken.
Enkele van deze maatregelen zijn:
- Ten eerste is het noodzakelijk dat Natin Nickerie meer bekendheid moet krijgen in het district, waardoor meer Nickerianen een keuze kunnen maken voor het Natin.
- Daarnaast moet het aantal studierichtingen worden uitgebreid, want momenteel worden er slechts studenten ingeschreven die een richting van de techniek willen kiezen.
- Er moet een betere samenwerking komen met de lokale bedrijven en andere relevante instanties in Nickerie en omgeving. Eventueel zou ook geleidelijk op basis van de nieuwe ontwikkelingen, het curriculum aangepast kunnen worden.
- Er moet een effectief beleid gevoerd worden om docenten die niet in Nickerie wonen aan te trekken en te faciliteren
- De mogelijkheid om na Natin verder in Nickerie te kunnen studeren en te werken zou een grote stimulans zijn, waartoe de PTC een uitkomst is. Daarom zijn wij ook een grote voorstander van de PTC in Nickerie.

Om de bovengenoemde zaken te realiseren moet voorNatin Nickerie een sterke directeur aangesteld worden door de minister van Onderwijs. Tot nu kent Natin Nickerieslechts een coördinator die afhankelijk is van Paramaribo en zeer beperkte bevoegdheden en een smalle taakomschrijving heeft. Ondanks het studentenbestand gering is, zou een sterke directeur de opleiding kunnen trekken naar grotere hoogte.

Namens de Politieke Vleugel van de Fal (P.V.F.),

Erak Fatehmohamed
Commissaris van P.V.F.


  1. nickerie 10
  2. natin 6
  3. ptc 3
  4. pvf 3
  5. minister 2