Opnieuw protest tegen bar-dancing in woonwijk

Binnen een jaar tijd is er opnieuw een buurtonderzoek gedaan in de woonwijk bij de Hermitage Mall. Het gaat over hetzelfde onderwerp: de vestiging van een eet- en drinkgelegenheid in de Connection Mall waarbij er ook alcohol wordt geschonken. De buurtbewoners hadden bij het eerste onderzoek al geprotesteerd tegen de komst van een bar-dancing in hun buurt. “Het roept dan ook grote vraagtekens op dat er nu - een jaar later - opnieuw eenzelfde aanvraag wordt gedaan door de eigenaar van de Connection Mall”, zegt Robby Morroy van de buurtvereniging.

De buurt is pertinent tegen een bar/dans/drankgelegenheid, gezien de enorme overlast aan nachtelijke drukte, rumoerige bezoekers, herrie, afval en onveiligheid die een dergelijke openbare vermakelijkheidstent onherroepelijk teweeg brengt.
De eigenaar van de Connection Mall heeft duidelijk gemaakt dat hij miljoenen dollars in het gebouw heeft geïnvesteerd en dit geld hoe dan ook wil terugverdienen. De buurt vindt dat dit streven niet ten koste van haar woongenot bereikt kan worden.

“De overheid blijft voortdurend in gebreke door niet te voldoen aan haar eigen regels van transparantie. Terwijl de wet voorschrijft dat er middels aanplakking kenbaar gemaakt moet worden welke bestemming een bouwobject/-project krijgt, worden de bewoners steeds verrast met al dan niet gepubliceerde vergunningsaanvragen en/of bouw- , verbouw of nieuwbouwactiviteiten met voor hun veelal (nog)onbekende bestemming”, beschrijft Morroy een klacht van de buurt.

“Wij leefden in de veronderstelling dat een jaar geleden al goede notie was genomen van al onze bezwaarschriften,” zeggen de verontruste bewoners. “Maar kennelijk is dat niet zo. Wij voelen ons nu werkelijk omsingeld door allerlei ondernemers die maar blijven oprukken in onze eens zo rustige en plezierige woonwijk.”
  1. mall 4
  2. buurt 4
  3. jaar 3
  4. connection 3
  5. gedaan 2