Ruim zesduizend maken mulo-examen

PARAMARIBO - Ruim zesduizend leerlingen van muloscholen zijn woensdag begonnen met het eindexamen dat tot en met vrijdag duurt. Ook derdeklassers krijgen de mogelijkheid deel te nemen en door te stromen naar het havo of vwo.

Door de Covid-19-protocollen is het dit jaar anders: meer organisatie, extra toezicht, maar de (gezonde) spanning was er niet minder om. Alle leerkrachten en schoolhoofden die de Ware Tijd sprak zeggen dat de leerlingen goed zijn voorbereid. De deelnemers zelf zijn optimistisch over het eindresultaat.

In verband met de coronasituatie is het examen aangepast, maar ook de organisatie op school heeft veel aanpassingen gevergd. Zo mogen in een lokaal slechts dertien leerlingen zitten. De 52 kandidaten van de derde en vierde klas van de Hirasinghschool van stichting Scholengemeenschap Arya Dewaker zijn verdeeld over vier lokalen.

Schoolhoofd Bhawarie Sarwankumar: "Dertien leerlingen per klas schrijft het protocol voor en er zijn wasbakken, temperatuurmeters, handgel en loopmarkeringen." Hij heeft vertrouwen in een goede afloop. Vanaf 6 juli hebben de leerlingen zich op school kunnen voorbereiden, met de mogelijkheid om achteraf - online - leerkrachten om uitleg te vragen.

"Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, Nederlands en algemene tekstkennis zijn geschrapt. Het gaat puur om de toelatingsvakken om te kunnen doorstromen." Vierdeklasser Saeed Donal: "Ik ben niet zenuwachtig hoor. Ik heb goed geleerd en sta er goed voor."

Schoolhoofd Dahlberg van de Hendrikschool: "Voor elke klas zijn er twee surveillanten. De kinderen waren opgeroepen al om zeven uur aanwezig te zijn, zodat we op tijd alles rondom de protocollen in orde hebben om het examen op tijd te kunnen starten." Surveillant Patty Hitzert: "Ik vind het leuk en een uitdaging. We zorgen dat er rust heerst in het lokaal en onder de leerlingen. Dan beginnen zij aan het examen. Alleen van het mondkapje krijg je het soms erg warm."

Voor de St. Paulusschool is het met 120 kandidaten passen en meten. Leerkrachten hebben er alles aan gedaan om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden, zowel klassikaal als online. Het resultaat zal mede afhangen van eerdere schoolonderzoeken. "Ik denk wel dat het goed komt", zegt schoolhoofd Gerda Menasse. Omega Anches voelt zich een beetje zenuwachtig vóór het examen. "Ik heb wel goed geleerd, ken de stof, maar toch. Ik denk dat ik het zal halen." Vader Frank van Dijk zet zijn dochter af die in de derde mulo zit en naar havo wil. "Ja heel spannend vandaag. Ze heeft veel bijlessen gevolgd, dus het zal wel lukken."

Schoolhoofd Errol Yzer van de Froweinschool kampte met een klein oponthoud. "Er waren enkele afwezigen van de derde en vierde klas. Die hadden zich wel afgemeld, maar toch moet je dan extra oplettend zijn en per lokaal proces-verbaal opmaken." Maar de examens konden goed beginnen zegt hij.

Als later de bel gaat komen de kinderen vrijwel allemaal met een blij gezicht naar buiten. "Het was echt makkelijk", zegt Jathniël Noersalim. Hij zit in de derde klas maar neemt niet deel om door te stromen. Hij wil zoveel mogelijk vakken halen om zijn vakkenpakket uit te breiden voor de vierde. Alicia Bandison: "Het was te maken, maar wel een beetje vermoeiend. Nu morgen nog."

  1. goed 7
  2. leerlingen 6
  3. klas 5
  4. examen 4
  5. leerkrachten 3