‘Suriname zwaar getroffen door skeervirus’

PARAMARIBO, 19 mei – “Suriname is zwaar getroffen door het skeervirus (Skeer is Sranan Tongo voor blut, red.)”. Dit zegt parlementariër Arthur Tjin A Tsoi (Nieuw Front/NPS). Het land is berooid en de regering is niet bij machte er wat aan te doen. Een regering die de hand het best in eigen boezem kan steken.

Want wat Suriname nu overkomt heeft allemaal te maken met de manier waarop het geleid wordt. “Het tot nu toe gevoerde beleid is mislukt”, zei Tjin A Tsoi tijdens de begrotingsdebatten. Het is nog het best af te lezen van wat er allemaal gepresteerd is de afgelopen jaren. Of liever, wat er niet is gepresteerd. In 2012 werd nog ruim vijftig procent uitgevoerd van de projecten die de regering voor zichzelf had bedacht. Een jaar later was het nog maar iets meer dan veertig procent.

Dat moet met meer dan alleen maar uitvoeringscapaciteit te maken hebben. Volgens de diagnose van Tjin A Tsoi zijn de symptomen van de besmetting al duidelijk merkbaar. Ministers zijn zichtbaar gedemotiveerd en lusteloos en realisatiecijfers nemen almaar af. Ook doet zich een ‘verlammingsverschijnsel’ voor bij het betalen van schulden en subsidies. “En de regering beschikt niet over het medicijn, geld”, aldus Tjin A Tsoi.

  1. tjin 4
  2. tsoi 4
  3. regering 4
  4. suriname 2
  5. best 2