Minister LVV brengt oriëntatiebezoek aan Nickerie

De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soeresh Algoe, heeft zaterdag een oriëntatiebezoek gebracht aan Nickerie. Hij bezocht onder andere de Henar polder, Europolder Zuid, Nanipolder en het Clara pompgemaal. Verder heeft hij ook gesprekken gevoerd met de boerenorganisaties, de Surinaamse Padieboeren Associatie en de Vereniging van Padieproducenten. Te Clarapolder hebben de rijstboeren een ernstig tekort aan water.Bij zijn oriëntatiebezoek, bijgestaan door de coördinator van LVV regio West Guido Van der Kooye, besloot de minister meteen in te grijpen.

Er wordt wel voldoende water aangeleverd door het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijnproject, maar te Clarapolder zijn er problemen met de verdeling van het water. De padieberen aldaar bevloeien hun rijstarealen met zwaartekracht om kosten te besparen. De minister heeft toen na afstemming met de minister van Openbare Werken, Rabin Parmessar, besloten dat het pompgemaal te Clarapolder het afgelopen weekend normaal zou draaien, zodat alle boeren in dit gebied van irrigatiewater voorzien kunnen worden. ‘Nadat de pompen zaterdag en zondag hebben gedraaid, zal er maandag geëvalueerd worden. Daarnaast zal nog een waterinlaat met klepdeksel geconstrueerd worden naast de reeds bestaande’, zei debewindsman.

Bij een hoge waterstand komt het water door de zwaartekracht via de waterinlaten in het bassin, waarna het via de diverse schutpoorten naar de verschillende polders vloeit. De aanwezige pompen worden bij een tekort aan water ingeschakeld. De minister is van mening dat de problemen, die in de rijstsector ontstaan, opgelost moeten worden. Vandaar dat hij zich oriënteert in de probleemgebieden. Volgens de bewindsman zijn er momenteel heel wat projecten in uitvoering om de waterhuishouding in place te krijgen.

  1. minister 5
  2. water 4
  3. clarapolder 3
  4. lvv 2
  5. zaterdag 2