Regering ontbindt Commissie Niertransplantatie Suriname

Oud-voorzitter commissie wijst regering op nood van niertransplantaties

De oud-voorzitter van de Commissie Niertransplantatie Suriname, drs. Priya S. Gopal-Rai, heeft donderdag in een brief aan relaties laten weten, dat zij via de media kennis heeft genomen dat de commissie is ontbonden.

‘Wij snappen de onzekerheid die er ontstaat bij patiënten, die op hun beurt dat zowel telefonisch als op andere wijze kenbaar hebben gemaakt, schrijft Gopal-Rai.

‘Het ontbinden van een commissie die een wezenlijke bijdrage heeft geleverd en nog steeds levert, zou alleen als reden kunnen hebben, dat hetgeen de commissie moest en moet uitvoeren, met name alle taken in het kader en ter bevordering van de uitvoering van niertransplantaties, niet verder gecontinueerd en/of meegenomen kan en kunnen worden in de nieuwe beleidsinzichten. Als er andere tot nog toe onbekende redenen zijn, hopen wij die ook spoedig te kunnen vernemen.’

Gopal-Rai schrijft verder, dat er alles aan gedaan zal worden om het nieuw team van het ministerie, alsook de minister van Volksgezondheid, de vicepresident en de president, ‘te overtuigen van de nood van (nier)transplantaties en de daarvoor gecreëerde mogelijkheden in Suriname.’

De Commissie Niertransplantatie Suriname werd door oud-minister van Volksgezondheid Antoine Elias eind juli 2018 geïnstalleerd.

Tijdens de installatie zei Elias alle vertrouwen te hebben in de deskundigheid van de leden. Hij sprak ook de hoop uit, dat ‘spoedig de eerste niertransplantatie in ons land uitgevoerd kan worden’.

Priya Gopal-Rai zei bij de installatie, dat de commissie ‘als taak heeft het voorbereiden, implementeren en waarborgen van richtlijnen, protocollen, regels en wetten ter bevordering van de uitvoering van niertransplantaties, de continuïteit en alle in het verlengde hiervan liggende activiteiten in Suriname. Het uiteindelijke doel is werken naar succesvolle niertransplantaties in Suriname met adequate nazorg.’

  1. commissie 7
  2. niertransplantaties 4
  3. suriname 4
  4. oud 3
  5. gopal 3