Blog: Marketing going pro in en voor Suriname?

Waar associeert u in Suriname het begrip Marketing mee? Met de schreeuwerige radiocommercials, de luidruchtige events of de melige en zoetsappige tv spots die langskomen? Of ziet u, net als menig ander, ook de andere aspecten van marketing waar onze Surinaamse bedrijven nu (langzaam) hun weg in vinden?
Het is alweer langer dan tien jaar geleden dat ik als initiatiefnemer/moderator een serie van workshops begeleidde over Marketing in relatie tot de overige organisatiedisciplines. Met als doel de verbeteropties zichtbaar te maken, werd gereflecteerd op de Marketingfunctie in relatie tot Finance, HRM en de Organisatiestructuur en kernprocessen. Wat toen erg op- en tegenviel was dat zelfs in middelgrote organisaties de marketingfunctie niet veel meer inhield dan verkoopondersteuning door eventplanning, advertentievoorbereiding en –plaatsing. Websites, als die er waren, werden onregelmatig bijgewerkt en communicatie met de klant werd veelal door de klant geïnitieerd. Aan marktonderzoek werd bij hoge uitzondering gedaan waardoor er vanuit deze functie weinig gerichte input werd gegeven voor beleidsontwikkeling. Hoe is het nu en wat zijn de actuele uitdagingen voor de marketingfunctie in onze groeiende maar ook relatief kleine economie?

Het kan zijn dat vanwege onze kleinschaligheid professionele invulling en benutting van de beschikbare marketinginstrumenten enigszins achterblijft. Dit vraagt zonder meer om nader onderzoek. Wie schaft er bijvoorbeeld een CRM pakket van enkele duizenden dollars aan als, dat zich met onze omzetvolumes moeilijk laat terug verdienen. En meer nog als je de customer relations ook goed kan managen vanuit de borreltafel en de sport- of andere vereniging. Hoe een organisatie marketing kiest in te vullen, staat niet los van de betekenis die het management geeft aan het begrip. Marketing gedefinieerd als ‘ the act of going to the market, getting there and staying there’ is als je dan toch een definitie nodig hebt mijn favoriet. Het is niet de meest uitgebreide definitie en zeker ook niet volledig maar het omschrijft wel in één volzin waar het vooral om gaat. Het toetreden tot een markt en daarbij in detail weten wat zich op die markt afspeelt is wat voor starters essentieel is om binnen te komen, zich te kunnen handhaven en een duurzaam concurrentievoordeel op te bouwen. Het vervolgens gericht verwerven van naamsbekendheid en voldoende marktaandeel vraagt om inspanningen die veel verder gaan dan alleen netwerken, agressieve promotie en slimme public relations. Organisaties die zich weten te handhaven en sterk groeien zijn doorgaans flexibel, staan dicht bij hun doelgroepen, sluiten partnerships waar nodig en mogelijk en hebben oog en oor voor veranderende behoeften en eisen van de markt. Open deuren, en toch blijkt ook na tien jaar nog, dat de marketingfunctie in een deel van onze Surinaamse organisaties hard aan een professionaliseringslag toe is. Er zijn gelukkig ook best cases; organisaties die investeren in de commerciële functie en niets aan het toeval overlaten om zichtbaar en bereikbaar te zijn voor hun doelgroepen. Dat is per definitie maatwerk waar geen eenduidige route voor bestaat.

De omslag die sommige Surinaamse bedrijven maakten bij het toetreden van nieuwe spelers en de moderniseringsslag van lokale producenten bij de toetreding tot de Caricom, verdient alleszins een compliment, ook al zijn wij er nog lang niet. Maar even stilstaan en credit geven aan wie credit verdient, geeft wel energie om door te gaan! Surinaamse bedrijven slaan nu vaker hun vleugels uit naar de Caribische markten; dit is een volgende groeifase die voor velen onder ons bijna ongemerkt verloopt.Een absolute mijlpaal is het voor de organisaties zelf die ook buiten de grenzen ondernemen, zeker als in aanmerking genomen wordt de barrières welke zij daarbij overwinnen. Chapeau voor deze marketeers die niet alleen hun producten en diensten aanbieden maar daardoor ook Suriname uitdragen. Ja, toch!

Helyante Mac-Donald

www.CrossedLinesadvisory.sr/blog CrossedLines Advisory Services Suriname is de naam waaronder Helyante L. Mac-Donald actief is als managementconsultant en trainer. Dienstverlening op het snijvlak van Organisatie inrichting, Businessplanning en Marketing is waar de passie ligt van deze veelzijdige bedrijfseconoom. Schrijven is een sterk verwaarloosde hobby die zij, nu haar dochter uit huis is, met veel plezier weer heeft opgepakt.
  1. marketing 6
  2. organisaties 5
  3. surinaamse 4
  4. marketingfunctie 4
  5. suriname 3