1. vorige
  2. volgende

Santokhi installeert afdeling VHP-New York

VHP-voorzitter Chan Santokhi is zondag enthousiast verwelkomd door in New York wonende Surinamers in diaspora. In Queens Park werd een bijeenkomst gehouden door initiatiefnemers van VHP-New York. Zij hopen dat Santokhi de nieuwe president van Suriname wordt op basis van de komende verkiezingen.

'You are not just a name, but a brand for trust, quality and progress',...'be our guide and leader and make Suriname a paradise again so we can come back,…take us to a brighter future'… Dit waren de leuzen en kreten van de menigte.

Santokhi gaf uiting van de desillusie van de samenleving over de zwakte en het onvermogen van de huidige regering om datgene uit te voeren wat zij de bevolking had beloofd. De VHP-voorzitter zette zijn eigen nationaal herstelprogramma uiteen en gaf omstandig informatie over het nieuwe beleid op het gebied van: Veiligheid, Onderwijs, Huisvesting, Gezondheidszorg, Infrastructuur en de waarborging van de democratische rechtsstaat.

Na de toespraak installeerde Santokhi de VHP-NewYork afdeling die als centrum en aanspreekpunt zal fungeren. Voorafgaand aan deze bijeenkomst hadde leider van de Oranjepartij eerder op de ochtend een dienst bijgewoond in de Trimurti Bhawan Mandir waar voor hem een bede voor heil en zegen werd uitgebracht.
Vervolgens was een beleefdheidsbezoek gebracht aan de Permanente Vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties: Ambassadeur Henry Mac Donald.
De VHP delegatie vertrekt dinsdagmorgen naar Aruba, alwaar dezelfde avond in Tanki Leendert, Oranjestad,een Suriname-Arubaavond is georganiseerd. De dag daarop zal met regeringsautoriteiten van Aruba een gedachtewisseling worden gehouden. De VHP delegatie keert woensdagnacht terug naar Suriname, meldt de woordvoerder van Santokhi.
  1. vhp 6
  2. santokhi 5
  3. suriname 4
  4. and 3
  5. voorzitter 2