Minister Belfort ontlokt heftige reacties over rechterlijke macht

Minister Edward Belfort van Justitie en Politie heeft heftige reacties ontlokt in De Nationale Assemblee nadat hij opnieuw mededeelde dat nog een keer het antecedentenonderzoek verricht zal worden van de rechters in opleiding (Raio). "Dan kan het kaf van het koren worden gescheiden. Ik weet precies wat er daar gebeurt. Ik kan u dat tot in finesses uitleggen", zei Belfort vandaag tijdens het beantwoorden van vragen over de begroting in de tweede ronde.

De assembleeleden Radjkoemar Randjietsingh (fractieleider Nieuw Front) en Ruth Wijdenbosch (Nieuw Front/NPS) vinden dat de minister de rechters criminaliseert. Belfort had eerder ook gesteld dat de rechterlijke macht niet wordt verzelfstandigd omdat ze anders een dependance zal worden van een buitenlandse macht. Wijdenbosch vindt dat deze zaak niet zo gelaten kan worden. Randjietsingh wil van de bewindsman weten waarom er nu, nadat de rechters jaren in opleiding zijn, opnieuw de behoefte bestaat voor een antecedentenonderzoek. Hij vindt dat de minister zijn verontschuldiging moet aanbieden aan de rechterlijke macht. "De minister heeft het over kaf en koren. Ik kan hem niet meer volgen", zei Randjietsingh. André Misiekaba (Mega Combinatie/NDP) zei dat deze zaak zonder emoties moet worden besproken achter gesloten deuren.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons merkte op, nadat assembleeleden aangaven moeite te hebben met de insinuaties van de bewindsman, dat zaken liever in comité generaal kunnen worden besproken. Hiertegen voerde Wijdenbosch aan dat de rechters in opleiding al gestigmatiseerd zijn door Belfort. Zij merkte op dat de rechterlijke macht zich niet kan verdedigen. Belfort zei dat hij liever in wil gaan op deze kwestie tijdens een besloten vergadering van het parlement, waarbij geheimhouding verplicht is.
  1. belfort 5
  2. minister 4
  3. rechters 4
  4. macht 4
  5. opleiding 3