Harish Monorath: “Herantecedentenonderzoek Raio-kandidaten niet nodig”

Minister Edward Belfort van Justitie & Politie heeft gisteren in het parlement gezegd dat de acht kandidaten van de Raio-opleidingna de afronding van de opleiding in november dit jaar voor de tweede maal wederom een antecedenten- en milieuonderzoek zullen moeten ondergaan. De resultaten van het onderzoek zullen dan openbaar worden gemaakt. Parlementariër en Deken van de Orde van Advocaten Harish Monorath geeft in een gesprek met Dagblad Suriname aan dat hij een tweede antecedentenonderzoek voor deze aanstaande leden van de rechterlijke macht niet nodig acht. Volgens Monorath zou het niet raadzaam zijn om na vier jaar waarin zoveel kapitaal in deze mensen geïnvesteerd is, een deel van hen na een herantecedentenonderzoek af te keuren.“Een vierjarige opleiding kan niet zomaar vergooid worden”, benadrukte Monorath. De vraag die volgens de Deken nu rijst is of er volgens de wettelijke regels een nieuw antecedentenonderzoek gehouden mag worden of niet. Bovendien zeggen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dat als iemand toegelaten wordt tot de opleiding en hij of zij de opleiding goed heeft doorlopen, die dan het recht heeft om toegelaten te worden tot de functie waarvoor degene is opgeleid. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat de kandidaten iets in de afgelopen vier jaar hebben begaan, waardoor hun functie als toekomstige rechters niet meer mogelijk is. De tweede antecedentenonderzoek zou meer duidelijkheid kunnen bieden in zulke zaken.
De selectiecommissie heeft dan natuurlijk een aantal kandidaten geselecteerd op basis van de gestelde eisen, aldus Monorath. Het DNA-lid stelt verder dat De Orde van Advocaten geen inspraak heeft op de wijze waarop het antecedentenonderzoek plaatsvindt. De Deken van de Orde van Advocaten geeft wel aan dat hij hoopt dat de rechterlijke macht zo spoedig mogelijk word aangevuld met de acht kandidaten die momenteel op de opleiding zitten.Er is een groot tekort aan rechters, en er zijn teveel onduidelijkheden met betrekking tot de opleiding. Minister Belfort haalde tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement aan dat de regering haar verantwoordelijkheid kent en op grond daarvan geen personen zal benoemen tot rechter die daarvoor niet in aanmerking komen. Ook wordt gekeken naar het opstarten van een verkorte opleiding voor personen die tenminste vier jaar ervaring hebben binnen de rechtspraak, om die op te leiden tot rechter. JusPol heeft intussen een procedure ingezet voor het aantrekken van meer griffiers en deurwaarders bij het Hof van Justitie.

FR

  1. opleiding 7
  2. kandidaten 4
  3. jaar 4
  4. monorath 4
  5. antecedentenonderzoek 4