Hindoestaanse surinamer op schaakbord ndp

Het is inmiddels al medio februari 2015 en de verkiezingsstrijd wordt steeds heftiger. Op zich zou het een “leuke” sfeer kunnen zijn, mits men zich zou houden aan geldende normen en waarden.

Echter heeft de verkiezingsstrijd van 2015 een grimmige karakter. Dat komt namelijk omdat men bepaalde ethische normen en waarden overboord gooien. Misschien omdat men zich met een ander woord bezighoudt: etnisch.

De meeste politieke partijen hadden in den beginne een etnische karakter. De grondbeginselen van deze “etnische” partijen zijn vooral gestoeld op normen en waarden die vooral golden binnen de gemeenschappen waaruit ze zijn voortgekomen en waarbij hun roots tot in andere continenten reiken.

De meeste huidige politieke partijen hebben zich anno 2015 nog steeds verbonden met de gemeenschappen waar zij de meeste draagvlak hebben; in die zin dat zij zich enorm inzetten hun draagvlak tot hogere ontwikkeling te kunnen brengen. Enkele van deze partijen zijn o.a. de ABOP, de Pertaja Luhur, de KTPI, de NPS en ……….de VHP.

Op dit moment wordt in de media vooral de VHP op de korrel genomen. De vraag die bij rijst:“ waarom de VHP?” Er zijn nog zoveel andere “etnische” partijen, maar het is steeds vaker de VHP die als etnische partij wordt belicht.Het zijn leden en sympathisanten van vooral de paarse partij die zich bezighouden met de VHP. Waarom?

Momenteel zijn er tal van paarsgekleurde propagandaprogramma’s. Een tv- station uit het westen laatde kijkers maar al te graag zien hoe de paarse partij zichzelf opdringt aan de bevolking en waarbij de VHP steeds beschuldigd wordt van etnische politiek.

Hierbij wordt er zeer prachtig Hindi gesproken, mijn oprechte complimenten voor de dames. Mijn vraag is wel waarom men plotseling Hindi praat? Als de VHP dat doet, zijn ze gelijk bezig met etnische politiek. En de NDP dan?

Verder is er ook het programma waarbij er informatie wordt verschaft over de werkzaamheden van de regering. Als het werkelijk een infoprogramma is, waarom zien wij de president dan met een paars versierde boot naar dorpen in het binnenland varen? De boot had de kleuren van onze nationale vlag moeten hebben toch?

Tijdens een van de uitzendingen werd de uitgifte van bereidverklaringen en grondpapieren belicht. Op zich prijzenswaardig dat deze regering eindelijk (na 4,5 jaar) aan toe gekomen is deze papieren uit te reiken.

Maar menigeen zal de wenkbrauwen fronsen wanneer enkele aanwezigen in de gelegenheid worden gesteld om hun dankwoord voor de camera te doen.

In plaats van een fatsoenlijk dankwoord, werden vooral de Surinamers van hindoestaanse afkomst in de gelegenheid gesteld om uit te varen tegen de VHP en haar voorzitter. En dat terwijl niet de VHP maar de PL het ministerie van RGB 2005- 2010 en ook daarna beheerde. Waarom alweer de VHP bespreken?

Dan is er ook een perschef die maar al te graag wat heren aan het woord laat om zich uit te laten over hoe slecht de VHP en haar voorzitter zijn. Ik vraag mij oprecht af of de heren echt niets anders te doen hebben?

Ik heb dit programma vaak gevolgd, maar het is echt pas de laatste maanden/weken dat er plotseling zoveel Surinamers van Hindoestaanse afkomst deelnemen aan het programma. Waar waren deze mensen met hun mening dan de afgelopen 4,5 jaar?

En niet dat zij het gaan hebben over wat zij gaan doen voor de bevolking, maar verder uitvaren tegen de VHP, haar voorzitter en haar leden. Men schroomt er niet voor vrouwen binnen de VHP te beschuldigen van oneerbare handelingen! En dat zegt de vrouwelijke presentator over haar eigen sekse! Foei toch!

Alles was vooraf gescreend door de redacteurs van het programma, want de presentatrice las letterlijk alles voor. Het geeft dan al een aardig beeld wie nou eindelijk met etnische politiek bezig is.

Verder is er een resortsraadvergaderingen gehouden waarbij gezegd is dat 500 VHP’ers zouden zijn overgelopen naar de NDP. Na de confrontatie in Para door een VHP’er is het opvallend rustig geworden onder de overlopers.

Zelfs de conferencier (zelf ex- VHP’er) wist zich geen houding tijdens de confrontatie. De microfoon werd tal van keren gegrist zodat de mevrouw haar zegje niet kon doen. Over democratie gesproken.

Ook is het opvallend dat de huidige ministers van Hindoestaanse afkomst vaker gaan naar de ressorten waar er merendeel hindoestanen wonen en ook kunstmest verdelen. Waarom gaan deze ministers niet naar Stoelmanseiland om leden te verwerven? Wie is dus met etnische politiek bezig?

Laatste feit is het artikel van een assembleelid. Op zich een zeer kritische persoon die menig respect verdient. Maar het is juist dit artikel geweest, dat mij in de pen heeft doen klimmen.

Er is in dit artikel een vergelijking in “grootte” gemaakt tussen de VHP en de NDP. De vergelijking is gemaakt op basis van het aantal zetels dat de desbetreffende partijen hebben kunnen behalen bij de verschillende verkiezingen.

Dit assembleelid is waarschijnlijk vergeten dat de verdeling van de zetels in hetcollege waarin hij zitting heeft niet de juiste weerspiegeling is van wat het volk wil. In de afgelopen 4,5 jaar had hij zich misschien ook hiervoor kunnen inzetten.

De stem van een inwoner van Paramaribo gaat in het niet ten opzichte van de stem van een inwoner uit Coronie.

Het is jammer dat deze meneer zich alleen middels zetels wist uit te drukken en niet het aantal stemmen dat op de desbetreffende partijen is uitgebracht; dus ook de partijen die geen zetel hebben behaald.

Ik heb de bovenstaande feiten neergepend, omdat ik u enkele conclusies wil voorhouden. Wie is er eigenlijk met etnische politiek bezig en waarom?

Het is juist de NDP die zich hiermee bezighoudt en niet de VHP. De VHP is van oudsher een vredelievende partij geweest die door de geschiedenis heen bewezen heeft betrouwbaar te zijn en samen te kunnen werken.

Dit is een kwaliteit die niet aan de NDP kan worden toegeschreven, zie de samenwerkingsverbanden die aan- en uitgaan en ministers die aan en aftreden.

Samenwerken en betrouwbaar zijn grote eigenschappen die een mens en daarmee ook een partij of organisatie kan hebben.

Verder durft de NDP niet aan de andere “etnische” politieke partijen te komen. De redenen zullen maar al te duidelijk zijn.

Kom b.v. niet aan de ABOP, want dan heb je te maken met “Bravo” en die is niet zo vredelievend als “Sheriff”.

Maar door de huidige etnische politiekvoering lukt het de NDP alvast heel goed om zich te wringen binnen de Hindoestaanse gemeenschap en haat en venijn binnen families en gezinnen te zaaien. Als deze indringing voor positieve doeleinden zou worden gebruikt, zou mijn artikel niet nodig zijn.

Zoals altijd zullen er volgelingen zijn. Maar de geschiedenis heeft ook bewezen dat alles wat middels oneerlijkheid tot zich genomen wordt, nooit blijvend zal zijn!

Philip de 2de van Macedonie (de vader van Alexander de Grote), Julius Ceasar en Napoleon zijn allen kortstondig succesvol geweest dankzij hun werkwijze: divide and rule! Maar ook zij zijn niet “gebleven”, in tegendeel hebben zij een eenzaam en wrede einde gehad.

Deze tactiek schijnt de NDP binnen de hindoestaanse gemeenschap ook te hanteren: verdeel en heers!

Drishtie Kalloe

  1. vhp 16
  2. etnische 11
  3. partijen 9
  4. ndp 8
  5. partij 5