Vierde Caribbean Civil Society Forum in Suriname

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) houdt deze week een forum voor de civil society (maatschappelijk middenveld) in Suriname. Als onderdeel van het IDB-beleid is de bank op zoek naar feedback en adviezen over het beleid van de bank. Om programma’s en acties op zowel algemeen als landelijk niveau te structureren is Civil Society Consultative Councils (Consocs) ingesteld. Deze groepen functioneren als een adviescomité naar de IDB toe voor ontwikkelingsprojecten en activiteiten. “Het is de bedoeling om niet meer beloftes te maken die niet waar gemaakt kunnen worden”, zegt Rayah Bhattacharji, voorzitter van Consoc weten in haar openingsspeech. “We willen het leven beter maken en de gemaakte beloftes houden. Consoc is een raam voor IDB om te consulteren.”

Op het programma staan drie algemene topics, zoals participatie in besluiten van beleid, energie in het Caribisch gebied en jongeren. Elk kantoor van IDB binnen elk lidland heeft een adviesgroep. Deze komen periodiek bij elkaar op een forum. Het forum zoekt een mogelijkheid voor IDB en Consoc om ontwikkelingsuitdagingen de bediscussiëren, ervaringen te delen en opties te ontdekken voor verdere samenwerking.

“Regionaal worden adviezen gegeven waarbij de drie onderwerpen worden bestreken, waarbij Consoc het maatschappelijk middenveld is en een paar korte projecten of acties gaat ondernemen”, aldus Bhattacharji. “In Suriname is het noodzakelijk om meer bewust te worden van participatie en dialoog. Het zijn woorden die heel veel worden gebruikt, maar niet iedereen weet wat ze daadwerkelijk betekenen.”

  1. idb 6
  2. consoc 4
  3. forum 3
  4. beleid 3
  5. civil 2