Vergunning dc nodig voor bijzondere transporten

Ondernemers die politiebegeleiding nodig hebben voor vervoer van zwaar materieel over de weg, dienen een vergunning over te leggen van de districtscommissaris. In de afgelopen periode heeft de politie in algemeen belang, doch in strijd met bepalingen in de verkeerswetgeving, medewerking verleend aan ondernemers om zonder deze vergunning, het materieel te begeleiden. Hier komt dus een eind aan.

In de verkeerswetgeving is opgenomen dat voor ‘Bijzonder Vervoer’ vergunning vereist is van de districtscommissaris. Het gaat hierbij om voertuigen en ladingen die breder zijn dan 2.50 meter of hoger dan 3.80 meter of de asdruk van 8000 kilogram overschrijden.
De afgelopen maanden heeft het aantal verzoeken om zwaar materieel te begeleiden een enorme vlucht genomen, zegt de politievoorlichting. Ondernemers verwachten zo snel mogelijk door de politie bediend te worden met als gevolg een grote druk op de capaciteit van de verkeerspolitie, veel overlast voor overige weggebruikers, meer kans op schade aan de openbare wegen en nutsvoorzieningen.

Politiebegeleiding zal slechts op de momenten waarop het verkeer zulks toelaat en politiecapaciteit beschikbaar is, uitgevoerd worden. Er wordt een beroep op de betrokkenen gedaan om met het voorgaande rekening te houden en tijdig de formaliteiten in orde te maken. In het nieuwe beleid zullen ondernemers gecertificeerd worden om, met inachtneming van de instructies van de politie op de aangewezen routes zelfstandig zwaar materieel te transporteren, zodat de afhankelijkheid van de politie afneemt.

Ondernemers kunnen de afhankelijkheid van de politie beperken door gebruik te maken van zwaar materieel dat niet tot bijzonder vervoer wordt gerekend. De politie benadrukt dat bij bijzonder transport, de weg op een abnormale wijze wordt belast. Als gevolg hiervan moet men rekening houden met enige stagnatie bij de afhandeling van verzoeken om politie begeleiding.

  1. politie 7
  2. ondernemers 5
  3. materieel 5
  4. zwaar 4
  5. vervoer 3