1. vorige
  2. volgende

Aanscherping veelvuldige aanvraag ID-kaarten

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft besloten niet langer meer ongelimiteerd ID-kaarten te maken voor burgers die veelvuldig een verzoek hiervoor doen. Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling gezegd dat de aanvraag geweigerd wordt wanneer uit het bestand van het CBB blijkt dat een burger vijf keren binnen de vervalperiode van de ID-kaart een nieuwe heeft aangevraagd. Leilis benadrukt dat de ID-kaart een staatsdocument is waarmee burgers zorgvuldig moeten omgaan.

Bij verlies van de ID-kaart is toestemming van de districtscommissaris vereist om een nieuwe te laten maken. Wanneer dat vijf keer is gebeurd zal de aanvraag worden geweigerd en moet de persoon een schriftelijk verzoek doen aan de directeur van het ministerie van Biza. Het departement zal dan een onderzoek instellen en op basis daarvan besluiten als de persoon weer in aanmerking komt voor een ID-kaart. Komt de persoon in aanmerking, dan zal hij een verklaring moeten tekenen, waarin staat dat de nieuwe kaart is gemaakt op verzoek van de directeur van Biza. De verklaring heeft ook het karakter van een ernstige waarschuwing van Biza.

Deze maatregel zal bij wet worden geregeld. Assembleelid André Misiekaba (Mega Combinatie/NDP) ziet liever dat de aanvrager een boete betaalt. Minister Leilis die ook voorstander is van een boete, zegt dat daar werk van gemaakt zal worden. Hij vindt dat burgers niet beschermd moeten worden als zij onzorgvuldig omgaan met staatsdocumenten. Misiekaba zegt dat de boetemaatregel niet alleen de mensen afschrikt, maar ook beter zal werken in plaats van maandenlang wachten op het besluit van Biza. In die periode zou de persoon geen ID-kaart hebben, wat voor veel problemen kan zorgen.

  1. kaart 6
  2. biza 5
  3. persoon 4
  4. burgers 3
  5. verzoek 3