1. vorige
  2. volgende

Vrouwen Brokopondo krijgen landbouwtraining

Vrouwen van Brokopondo die aan landbouw doen, zullen worden getraind. Het Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) in Suriname zal ondersteuning geven hieraan. IICA-vertegenwoordiger Abimbola Abiola heeft tijdens een bezoek aan districtscommissaris (dc) Ivonne Pinas meegedeeld dat gezorgd zal worden voor equipment en trainingen.

Abiola werkt samen met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en de coöperatieve vereniging Surinam Network of Rural Woman Producers (Sunrop). Tijdens het onderhoud met de dc werd benadrukt dat de beste wijze om aan gezonde voeding te komen, deze zelf moet worden verbouwd. Hiervoor is de nodige kennis vereist en dat kan bijgebracht worden door de professionals op dit gebied.

Het ligt in de bedoeling dat vrouwen die aan landbouw doen, geïdentificeerd worden. Aan de hand van de gewassen die ze telen, zullen ze worden geselecteerd, meldt het Burger Informatie Centrum Brokopondo. De dc juicht dit initiatief toe en is blij dat er ook voor haar district gekozen is, omdat de vrouwen in Brokopondo heel hard aan de weg timmeren als het om het bewerken van hun kostgronden gaat. Met deze trainingen zullen zij echt geholpen worden om dan makkelijker en professioneel hun gewassen te telen en die ook kunnen verkopen.
Nu is het de taak van de dc en haar medewerkers om werk van te maken deze vrouwen te identificeren en een verzoek voor de trainingen die zij nodig hebben te richten aan IICA en Sunrop. Dc Pinas zegt dat dit zo snel mogelijk zal gebeuren.
  1. vrouwen 4
  2. brokopondo 3
  3. landbouw 3
  4. iica 3
  5. trainingen 3