Stichting Cultuureducatie zoekt hulp bij de EU

Stichting Cultuureducatie heeft bij de Europese Unie (EU) advies en begeleiding gevraagd om regionale musea in de districten van Suriname op te zetten om zodoende te komen tot de realisatie van het Nationaal Museum. In 1990 (24 jaar geleden) had deze stichting onder de naam ‘ Initiatiefgroep Bouw Nieuw Museum’ al een ontwerp met een maquette op schaal, aan de beleidsmakers van Suriname ingediend. Toen werd er benadrukt dat de Staat Suriname geen enkele nationale museum heeft en dat de toen aanwezige musea, bijna volledig werden beheerd door buitenlanders. De initiatiefnemers hadden toen al bezwaar tegen het gebouw van het voormalige Fort Zeelandia op ‘baka ’ omdat het gebouw te vaak bezoedeld is geweest. Eerst als fort, daarna als gevangenis voor politieke dissidenten waardoor het fort geen vrede uitstraalt. Een land als Suriname met zoveel bloeiende cultuurgroepen, verdient een waardig gebouw als Nationaal Museum.

Hoewel het ontwerp van 1990 veel positieve bijval kreeg, en natuurlijk ook veel tegenwerking van de ingeburgerde buitenlanders in het land en natuurlijk ook van de ‘would be’ landgenoten, hielden de initiatiefnemers toch vast aan dit plan. Het grootste educatief argument van dit plan, was het zwakke cultuurbeleid binnen het onderwijs van Suriname. Jongeren en studenten kunnen nergens in Suriname terecht om te weten waar hun voorouders vandaan komen, de zogenaamde ‘roots’. Het probleem van het proces van natievorming.

Veel Surinamers horen ook vaak van de EU, dat Suriname niet met goede voorstellen komt omdat er blijkbaar niemand is die een goed plan kan maken. Daarom gaan de meeste kansen voorbij aan landen als Suriname. De EU kent dit probleem ook van de ontwikkelingslanden en daarom organiseert zij nu ‘Horizon2020’ waar je twee dagen lang heel intensief kan leren hoe je een project moet maken, een uitvoeringsplan moet schrijven en bij wie je moet zijn voor de financiën. Geld is altijd het grootste probleem geweest in de ontwikkelingslanden en de EU weet dat. De sluitingsdatum voor deelname aandit intensieve maar dure seminar is vrijdag 13 juni 2014. En wie niet komt, wordt door de EU ook niet gezien en dan is het weer een gemiste kans voor Suriname!

Stichting Cultuureducatie
  1. suriname 9
  2. museum 4
  3. stichting 3
  4. gebouw 3
  5. fort 3