Explosieve situatie porknokkers te Brokopondo

Een groep van ruim 300 kleine gouddelvers, of porknokkers heeft vanmorgen de weg naar Afobakka en Brokondo gebarricadeerd. Het schoolvervoer van en naar de omliggende scholen is onmogelijk gemaakt. De porknokkers eisen onder andere een betere werklocatie zoals de regering eerder had beloofd. Assembleelid Diana Pokie die deze mededeling vandaag in het parlement deed, vraagt dat de regering met spoed een delegatie naar het gebied afvaardigt om verdere escalatie te voorkomen.

Pokie deelde het parlement mee dat naast een betere werklocatie om goud te winnen de porknokkers zich ook beklagen dat de dorpen in hun woongebied ernstig worden bevuild door de mijnbouwactiviteiten van maatschappijen in het gebied. Ook de slechte medische situatie van het district is reden voor de actie van de gouddelvers.

De volksvertegenwoordiger zegt met een bloedend hart weer te moeten constateren dat op deze manier het recht op onderwijs van de kinderen wordt geschaad. Zij roept de porknokkers op het pad van dialoog op te gaan en geen verdere acties te ondernemen. Zij vraagt de actievoerders gebruik te maken van de officiƫle werkgroep die in het gebied is en de districtscommissaris bijstaat bij het oplossen van geschillen. Volgens Pokie is de porknokkers een gebied aangewezen, nabij Poina kondre, mast 52 om goudactiviteiten te ontplooien. De goudzoekers stellen nu dat het gebied niet lucratief is.

Het parlementslid vindt dat oplossen van het probleem dringend gewenst is, omdat het onderwijs totaal is ontwricht door de actie. Zij doet een beroep op de regering haast te maken en ervoor te zorgen dat de bestaanszekerheid van de dorpen niet verder in gevaar wordt gebracht.

  1. porknokkers 5
  2. gebied 5
  3. regering 3
  4. pokie 3
  5. gouddelvers 2