1. vorige
  2. volgende

110 jaar rotary

Op maandag 23 februari 2015 is het precies 110 jaren geleden dat Rotary werd opgericht in Chicago, VSA. Dit heuglijk feit wordt gevierd door stil te staan bij het goede werk dat deze organisatie doet in gemeenschappen over de gehele wereld.

Rotary is een wereldwijd opererende serviceorganisatie met circa 1,2 miljoen leden in meer dan 200 landen. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging.

Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: ’service above self’ ofwel dienstbaarheid boven eigen belang.

Het doel van Rotary is de voortrekkers in hun beroepsgroep en de zakenwereld samen te brengen om met elkaar in een prettige, open sfeer humanitaire diensten te verlenen die de samenleving ten goede komen.

Centraal staan daarnaast het aanmoedigen en bevorderen van:

• de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep

• de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere Rotarian

• internationaal begrip en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, werkzaam in bedrijf en beroep.

Reeds 110 jaren zetten leden van deze serviceclub zich in om duurzame gemeenschapsprojecten uit te voeren op verschillende aandachtsgebieden zoals toegang tot gezond en schoon drinkwater, het uitbannen van polio, basis onderwijs, goede sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg van moeder en kind en verstrekken van studiebeurzen. Ook in Suriname is Rotary al ruim 60 jaren actief.

Dit jaar kenmerkt ook het 30ste jaar van het Rotary PolioPlus programma dat streeftpolio in de wereld te beëindigen. Tot op heden zijn er in het kader van dit programma ongeveer 2.5 miljard kinderen ingeënt,10 miljoen kinderen gered van levenslange verlamming, 250.000 kinderen gered van de dood en zijn 125 landen polio vrij verklaard.

De Rotary Club Paramaribo Residence (RCPR) organiseert in het kader van deze bijzondere dag een Rotary Day in samenwerking met de R.W. Ritfeld school. Deze Rotary Day houd in een feestelijke presentatie over de rol en de activiteiten van de serviceclub aan leerlingen en leerkrachten. Ook entertainment vormt deel van het programma.

De organisatie beoogt met deze Rotary Day de leerlingen en leerkrachten van zowel GLO als MULO niveau te stimuleren tot het bijdragen aan sociaal maatschappelijke activiteiten en doelen in hun directe omgeving, met natuurlijk als uiteindelijk doel, het dienen van de mens.

De feestelijke bijeenkomst vindt plaats op het complex van de R.W. Ritfeld school aan de Tithoniastraat 30 te Zorg en Hoop.

  1. rotary 10
  2. jaren 3
  3. goede 3
  4. leden 3
  5. programma 3