1. vorige
  2. volgende

Spoed-krutu te Pelele Tepoe vanwege toename malariagevallen


Het aantal malariagevallen in het dorp Pelele Tepoe vertoont vanaf september 2020
een forse stijging in vergelijking met de andere maanden in 2020. In het kader
hiervan heeft de Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ) in
samenwerking met het Malariaprogramma van het ministerie van Volksgezondheid
een spoed-krutu georganiseerd. Deze krutu is vrijdag 2 oktober jl. gehouden in het
dorp PeleleTepoe met de dorpskapitein, basja’s en de rangers van ACT. Het doel
van de krutu was om de malariasituatie in het dorp te bespreken en samen na te
gaan hoe deze situatie beheersbaar te maken.
De directeur van MZ, Herman Jintie, heeft hierbij de kapitein gevraagd om na te
gaan hoe hij samen met de bewoners van het dorp een bijdrage kan leveren. De
Medische Zending heeft voor een periode van 3 maanden een MZ-microscopist op
de polikliniek geplaatst, die ter plekke de screening en tests zal uitvoeren. De
behandeling wordt protocollair gedaan door een Gezondheidszorg Assistent (GzA)
in nauwe samenspraak met de arts.
Helene Hiwat, coördinator van het Malariaprogramma van het ministerie van
Volksgezondheid, geeft aan dat Suriname bijna malaria-vrij was. “De eerste
malaria-outbreak voor dit jaar was op Palumeu, die door goede samenwerking met
de gemeenschap is geëindigd. Op dit moment hebben wij alleen op Pelele Tepoe en
Apetina malariagevallen, waarbij wij ook dezelfde samenwerking verwachten om
Pelele Tepoe malaria-vrij te maken”, geeft de coördinator van het
Malariaprogramma aan. Zij vraagt de kapitein en de gemeenschap ook mee te
werken door aan zelfbescherming te doen (o.a. onder een klamboe te slapen) en
deel te nemen aan de behandeling hiervan. De dorpskapitein gaf aan dankbaar te
zijn dat er nationaal aandacht is voor de malariasituatie op Pelele Tepoe en heeft
beloofd de boodschap over te brengen. Hij zal samen met zijn structuren erop
toezien dat eenieder die het dorp binnenkomt, verplicht een screening op malaria
zal ondergaan. Samen met het ministerie van Volksgezondheid monitort MZ de
malariasituatie in Pelele Tepoe en de nabijgelegen inheemse dorpen.

  1. tepoe 5
  2. dorp 4
  3. pelele 4
  4. ministerie 3
  5. krutu 3