19 kernbesturen VHP gekozen in Saramacca

De VHP heeft zondag negentien kern bestuursverkiezingen gehouden in het district Saramacca. Hoofdbestuurslid en coördinator van Saramacca, Mahinder Jogi, zegt tevreden te zijn over de wijze waarop de verkiezingen zijn gehouden. Door de goede voorbereidingen zijn zaken soepel verlopen.

De kernbesturen zijn volgens Jogi een weerspiegeling van de samenleving. Zoals de opdracht van de partij luidt, zijn ook jongeren en vrouwen goed vertegenwoordigd in de besturen. Jogi deelt mee dat ook niet-traditionele VHPers deel uitmaken van de nieuwe kernen. Dit is een mijlpaal binnen de partij.

"Het zijn heel sterke kernbesturen die hun schouders gaan zetten onder het vele werk dat gedaan moet worden zegt Jogi. Het hoofdbestuur was bij deze verkiezingen vertegenwoordigd door Glenn Oehlers, Ganeshkoemar Kandhai en Jogi.

  1. jogi 5
  2. gehouden 2
  3. saramacca 2
  4. zegt 2
  5. verkiezingen 2