Bouwvergunning binnen drie weken

Het proces vanaf indiening en aanvraag, tot de goedkeuring van een bouwvergunning bij het ministerie van Openbare Werken (OW) duurt niet langer dan 3 weken. OW-minister Rabin Parmessar zegt dat wanneer de aanvrager netjes aan alle vereisten, die bij de aanvraag horen voldoet, het betalen van extra geld aan ambtenaren op dit ministerie om de aanvraag te bespoedigen, helemaal niet nodig is. “Overigens mag geen enkele ambtenaar geld hiervoor aannemen.”

Tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement woensdag zei Parmessar dat is gebleken dat aanvragers vaak genoeg geen volledig pakket indienen. Als bij de beoordeling instructies worden gegeven en aanvullende stukken worden gevraagd, reageert de aanvrager niet snel genoeg. Dit vertraagt het proces van de aanvraag en soms zodanig dat de aanvraag niet verder in behandeling kan worden genomen. OW heeft nu maatregelen getroffen om in elk geval te bewerkstelligen dat vanuit het ministerie het proces niet langer dan 3 weken in beslag mag nemen.

Er is nu een checklist samengesteld van de verschillende bouwaanvragen. Bij de indiening gaat de ambtenaar samen met de aanvrager de checklist na en wordt afgevinkt wat er is ingediend en wat niet. De aanvrager krijgt nu 3 weken de tijd om de ontbrekende stukken alsnog in te dienen. Parmessar zegt dat bij een indiening het proces van behandeling al in weken kan zijn afgerond wanneer alle stukken in orde zijn.“Het dossier moet dan wel volledig zijn.” In speciale gevallen van een bouwvergunningsaanvraag is er extra tijd ingeruimd afhankelijk van de aanvraag en het bouwwerk.

“Er hoeft niets betaald te worden. Helaas is mij ter ore gekomen dat sommige ambtenaren aan de aanvrager meedelen dat ook de minister en de directeur van het ministerie een ‘lekkers’ moeten krijgen om bouwaanvragen goed te keuren. Als men zich aan de regels houdt, is de aanvraag binnen enkele weken afgehandeld. Wie dit niet zo ervaart in de praktijk mag een brief schrijven en dan zal een onderzoek worden gedaan”, zegt Parmessar. Hij heeft beloofd de checklist publiekelijk te maken.

  1. aanvraag 7
  2. weken 5
  3. aanvrager 5
  4. proces 4
  5. ministerie 4