Cevihas verdubbelt ijscapaciteit voor vissersboten

Met de ingebruikname van een ijsmachine op het water, kon de Centrale voor Vissershavens in Suriname (Cevihas) al vanaf 2013 de vissersboten rechtstreeks van ijs voorzien. Nauwelijks twee jaar later is de vraag zo groot, dat de eerste uitbreiding een feit is. Cevihas heeft vier splinternieuwe machines in gebruik, die de capaciteit van de ijsmachine verdubbelt van 40 ton naar 80 ton.

“De behoefte is zo groot en de perspectieven zo positief, dat we naar verwachting volgend jaar al kunnen uitbreiden naar boven de 100 ton,” verwacht Benz Abas, directeur van Cevihas. Behalve de ijscapaciteit is ook het waterreservoir het afgelopen jaar met 120.000 liter uitgebreid. Tegen eind van het jaar wil Cevihas dat naar rond de 200.000 liter hebben gebracht.

Minder smeltverlies
“Het mooie van dit systeem is dat je minder smeltverlies hebt, any time of the day kun je een boot bedienen. Wanneer één machine zou uitvallen, kun je ook gewoon door produceren,” legt president-directeur Rudy Soerodimedjo van Cevihas uit. Voor de lokale consument betekent de uitbreiding sowieso efficiency, omdat ze niet lang hoeven te wachten. Daarnaast speelt de kwaliteit van het ijs een belangrijke rol. “Als je veel smeltverlies hebt, dan hou je van de 20 ton ijs die je koopt uiteindelijk maar 16 of 17 ton over. Dat gaat in de kosten doorwerken. Dit systeem vangt dat op door de goede kwaliteit ijs welke we leveren. Maar het belangrijkste is dat de vissers niet lang hoeven te wachten op hun ijs. Wanneer ze hebben gelost, laden ze hun ijs in en kunnen ze weer weg. Vooral bij hoog seizoen is het zaak dat ze zoveel mogelijk vangen,” vertelt Soerodimedjo. Het grootste deel van de binnengekomen vangst is bestemd voor de export. Het gaat om vrij kostbare vis zoals tuna en red snapper.

Aanpassen
Over de verwachte uitbreiding volgend jaar zegt LVV-directeur Gerrit Breinburg dat Cevihas reeds een aantal plannen klaar heeft liggen. “Om in de visserijsector stand te kunnen houden, ga je je steeds moeten aanpassen aan de tijd. Wij volgen dat als ministerie op de voet, dat het ook op een goede wijze gebeurt.” De uitbreiding van de capaciteit van de ijsmachine is één van de redenen waarom Breinburg erg tevreden is over Cevihas: “U ziet hoeveel boten er liggen en hoeveel we bedienen, en ik denk dat dat een goede zaak is.”

De LVV-directeur legt uit dat Cevihas in feite gezien moet worden als een service provider aan de visserijsector. Het bedienen van de boten, hen voorzien van ijs en brandstof alsook het verrichten van de nodige reparaties kunnen bij en door Cevihas worden gedaan. Deze Centrale ziet er op toe dat de bevoorrading van de boten goed geschiedt en dat de verwerkingsbedrijven via haar worden voorzien van het door hen benodigde product.

Verwerken
Met de uitbreiding ziet Rene Lieveld, onderdirecteur Visserij van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), bevestigd dat het de goede kant opgaat met de visserijsector. Door de ijsproductie te verhogen kan worden gegarandeerd dat de visserijactiviteit op optimale wijze kan plaatsvinden. Toch laat Lieveld een waarschuwend geluid horen: “Heel veel mensen denken dat uitbreiding in de visserij ligt in het steeds meer aanvoeren van boten. Maar je hebt te maken met een biologische entiteit en dat is niet altijd rekbaar. Je moet voorkomen dat je boven de productie van je biologisch vermogen komt. Uitbreiding van de visserij zal dus niet bestaan uit het meer vangen van vis, maar voornamelijk in het verder verwerken van het product. Het basisproduct dat we nu verkrijgen moeten we verder verwerken tot eindproduct en dat zal zorgen voor uitbreiding van de visserij, niet het meer inzetten van boten,” zegt Lieveld stellig.
  1. cevihas 9
  2. uitbreiding 8
  3. ijs 7
  4. jaar 5
  5. ton 5