1. vorige
  2. volgende

Amafo: Thuiszorg bejaarden moet landelijk

Minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) wil in de toekomst thuiszorg met name voor bejaarden een landelijk karakter geven. Ze pleit voor een totale herstructurering van de thuiszorg.

Sozavo zal hiertoe een consultant aantrekken om het proces te begeleiden en uit te voeren. Parlementariër Soetimin Marsidih (PL) wilde van de minister weten wat voor beleid het ministerie voert voor seniorenburgers met het oog op het International Plan of Action on Aging. Volgens Amafo wordt het International Plan of Action on Aging als theoretisch beleidskader gehanteerd voor het formuleren van beleid voor de seniorenburgers. Belangrijk hierbij is de betaalbare kwalitatieve zorg voor senioren burgers zowel in residentiële opvanginstellingen als in de eigen omgeving. Naast Huize Ashiana heeft het ministerie volgens de bewindsvrouw een samenwerking met het verpleeghuis Evie en bejaardentehuis Albertine. De minister benadrukte dat in het kader van de kwalitatieve zorg er ook nog subsidie wordt verstrekt aan andere bejaardentehuizen.

Naast de zorg in residentiële opvanginstellingen is het belangrijk dat senioren zoveel als mogelijk in hun eigen omgeving worden verzorgd.Amafo zegt dat er in dit kader een samenwerkingsovereenkomst is gesloten met een particuliere instelling om thuiszorg te verlenen. Ook wordt volgens haar via de dienst Bejaardenzorg, thuiszorg op beperkte schaal verleend. De Sozavo-minister heeft daarmee geantwoord op de vragen in tweede ronde van de begrotingsbehandeling.

  1. minister 4
  2. thuiszorg 4
  3. sozavo 3
  4. zorg 3
  5. amafo 2