Blanker laat stem horen bij huldiging jubilarissen Sozavo

Bondsvoorzitter Hugo Blanker van de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren (COL), tevens adviseur van de Bond van Landsdienaren Crèches (BLC), heeft afgelopen dinsdag voor aardig wat commotie gezorgd bij de huldiging van de jubilarissen van het ministerie van Sociale Zaken. Al zingend kwamen de stakende crècheleidsters vanaf het Abo-gebouw richting de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), waar op dat moment de plechtigheden voor de huldigingen van start zouden gaan. Ter plekke forceerde Blanker zichzelf en de overige stakenden naar binnen, wat ervoor zorgde dat de vakbondsman bij de poort in een woordenwisseling raakte met een medewerker van het ministerie. Deze probeerde de poort op slot te doen, iets dat hem uiteindelijk door de harde aanpak van Blanker niet lukte. Eenmaal op het terrein stormde de actiegroep de zaal, die voor de huldigingen was gereserveerd, binnen en eiste Blanker dat de actievoerders toegesproken werden door minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. ‘Wij willen ontvangen worden door de minister van Sozavo. Zij moet ons wel namens de president toespreken.’ Door de crècheleidsters werd ook geschreeuwd dat zij ook recht hebben op een huldiging.

Maandag gesprek met minister Biza
Pogingen van de hoofdbeleidsadviseur van Sozavo, Marinus Cambiel, en onderdirecteur Gregory Corinde van Administratieve Diensten om de groep tot rust te brengen, mochten niet baten. Ook de politie bleek machteloos te zijn tegen de actievoerders. Uiteindelijk arriveerde de Sozavo-minister, die aanvankelijk de jubilarissen in de KKF-hal zou toespreken. De bewindsvrouw deelde de actievoerenden mee dat de Raad van Ministers (RvM) de kwestie van de crècheleidsters heeft besproken en dat besloten is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken het bestuur maandag verwacht voor een gesprek. In afwachting op het resultaat gaf Blanker aan dat hij verwacht dat de crèches vrijdag de deuren weer zullen openen. Het personeel van de crèches staakt sinds afgelopen maandag uit onvrede over de onjuiste inpassing in het Fiso-systeem. Ook vergrijzing van crèchemedewerksters en het niet optimaal functioneren van de Dienst Kindervoeding zijn probleempunten.

Na het rumoerige begin van de plechtigheden werd de huldiging zoals gepland normaal voortgezet. Het ging hier om de huldiging van de jubilarissen en gepensioneerden over de jaren 2012 en 2013 van het ministerie van Sociale Zaken. Volgens Amafo was deze huldiging vanwege logistieke redenen uitgebleven. Het ging hier om jubilarissen met 25, 30, 35 en 40 dienstjaren. Daarnaast werden ook enkele gepensioneerden in de bloemetjes gezet.

FR

  1. blanker 5
  2. huldiging 5
  3. jubilarissen 4
  4. ministerie 4
  5. zaken 4