1. vorige
  2. volgende

BESTAANDE SRD BILJETTEN VERVANGEN?

Keerpunt is meegedeeld, dat de lokale banken de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) het voorstel hebben gedaan, de bestaande SRD biljetten te vervangen door een hele nieuwe reeks.

Dit gezien er een SRD schaarste is ontstaan, die bewust wordt gecreëerd door ondernemers, handelaren, cambio’s en andere zwarte markt elementen die de Surinaamse dollars oppotten om die vervolgens met een commissie van ongeveer 10 procent te verhandelen. Het trucje is reeds bekend bij de banken en werkt van cash naar giraal en omgekeerd en de koper betaalt aan de tussenpersoon een percentage. Wij hebben ook vernomen, dat het circuit zodanig werkt, dat er in verschillende buurten ‘cash houses’ zijn opgezet. Hier kan men snel aan cash komen zonder tussenkomst van de banken die voor velen, allerlei vervelende vragen stellen over de herkomst van het geld.

Deze cash houses zijn zeer strategisch geplaatst en dit fenomeen heeft tot gevolg dat de schaarste aan cash/contant steeds groter wordt, want er wordt bewust handel gedreven. De banken zijn nu daarom van mening, dat gezien de meeste SRD’s op een gegeven moment niet meer via hun zullen lopen, omdat de cash houses de markt dan hebben overgenomen, de toezichthouder drastische maatregelen moet treffen om de zaak weer te normaliseren. Dit soort handel in geld is zwaar tegen de AML/CFT-richtlijnen en zal geen positief effect hebben op het NRA-rapport dat binnenkort wordt gepubliceerd. Volgens economen, is het voorstel om nieuwe biljetten zeker niet te ver gegrepen en is het al eerder met succes toegepast in andere landen.

Een voorbeeld is India, dat in zijn strijd tegen zwart geld en corruptie, op 9 november 2016 de biljetten van 500 en 1000 roepies, ongeldig verklaarde. Zonder aankondiging vooraf, zelfs de banken waren hier niet op voorbereid. Doordat de hoogste noteringen plotseling niet meer geldig waren, werd er meer gebruik gemaaktvan kleine coupures en ontstond er zelfs een tekort. Al naéén dag was er geen cash meer in omloop en pinautomaten bleven dagenlang leeg. De banken waren de eerste twee dagen gesloten en toen ze eindelijk weer open gingen, stampvol met boze mensen. Dit was een besluit van premier Narendra Modi om zo corruptie tegen te gaan. Inwoners kregen toen vijftigdagen de tijd om hun biljetten bij de bank in te wisselen voor nieuwe coupures van 500 en 2.000 roepie. De transacties werden geregistreerd bij de belastingdienst. De maatregeltrof vooral rijke mensen die thuis veel cash bewaarden om zo de belasting te ontduiken. Corruptie is een groot probleem in India.

“Zwart geld en corruptie zijn de grootste obstakels bij het uitroeien van armoede”, aldus Modi in eentoespraak. Ook in Europa werd het briefje van 500 euro afgeschaftwegens het gebruik door criminelen. Het was een van de hoogste noteringen op een biljet en daarom zeer gewild bij drugscriminelen.

  1. cash 7
  2. banken 6
  3. biljetten 4
  4. corruptie 4
  5. nieuwe 3