Het is volgens advocaat Monique Vos niet verstandig dat de overheid in de huidige

PARAMARIBO - Het is volgens advocaat Monique Vos niet verstandig dat de overheid in de huidige fase van het conflict tussen staatsmedium SRS en auteursrechtenorganisatie Sasur ingrijpt door de dwangsom te betalen. De overheid moet juist een afwachtende houding aannemen zegt de advocaat van de SRS. 

De rechter heeft namelijk nog geen toestemming gegeven voor de openbare verkoop van bezittingen. De regering moet de dwangsom pas betalen wanneer de rechter daadwerkelijk toestemming aan Sasur verleent om de bezittingen te verkopen. Vos diende maandag een schriftelijk verweer in bij de rechter.

Met een eerder vonnis in de hand, waarbijSRSwordt verboden om muziek uit het repertoire van Sasur af te draaien, heeft de auteursrechtenorganisatie beslag gelegd op bezittingen vanSRS. Dit om het radiostation te dwingen het verschuldigd bedrag aan Sasur te betalen.

Vos is van mening dat er geen toestemming voor de openbare verkoop van de bezittingen vanSRSkan worden verleend. "Volgens artikel 312 van het Surinaams Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan er geen beslag worden gelegd op goederen bestemd voor openbare dienst." Beslaglegging is een absolute voorwaarde voor openbare verkoop, zegt de advocaat.
  1. sasur 4
  2. openbare 4
  3. bezittingen 4
  4. advocaat 3
  5. vos 3