1. vorige
  2. volgende

Patiënten weigeren swab test te ondergaan

Landelijk is het aantal nieuwe COVID-19 besmettingen de afgelopen weken verder gedaald.

Het staat momenteel op 30. Echter moeten wij alert blijven, aangezien meer dan 99 procent van onze bevolking, nog geen weerstand heeft tegen het coronavirus. Met andere woorden: een grote uitbraak zoals die in Europa gaande is, kan Suriname overkomen, als de bevolking de maatregelen niet meer in acht neemt. Zo zijn er de afgelopen dagen signalen binnengekomen uit diverse poliklinieken, dat patiënten weigeren om een swab test te ondergaan bij COVID-19 gerelateerde verschijnselen en wel met als verweer;“COVID-19 is al weg, waarom moet ik testen”.

Ofschoon de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, in een COVID-19 toespraak had aangegeven, dat wij nu kunnen spreken van sporadische oftewel clusterbesmettingen en door PAHO/WHO is aanbevolen, dat we nu terug kunnen naar code oranje of zelfs geel, is het gemiddelde van zes personen dat per etmaal positief werd bevonden, nu weer overschreden.

De vorige week was er nog een gemiddeld aantal van zes besmettingen per dag. De minister benadrukt hierbij nogmaals, dat COVID-19 nog steeds aanwezig is in Suriname en om een tweede golf te vermijden, moeten wij ons houden aan de maatregelen en doorgaan met het afnemen van swabtesten, bij eventuele COVID-19 gerelateerde verschijnselen. Op deze manier kunnen we positieven snel isoleren, om een uitbraak te voorkomen.

Thans hebben de autoriteiten geconstateerd, dat de afgelopen twee weken er een toename is van meldingen over feesten, clubs die gewoon open zijn en waar er veel te veel mensen op afkomen. Dit moet voorkomen worden. Het heeft hier te maken met de eigen verantwoordelijkheid. De regering spoort de gemeenschap aan gebruik te maken van de kliklijn 105, om eventuele illegale feestjes te rapporteren aan de daartoe bevoegde autoriteiten.

Ramadhin stelt verder, dat het einde van 2020 nadert en het Outbreak Management Team (OMT) dringend aanbeveelt, dat er op aangepaste, COVID-19 veilige wijze, de feestdagen worden doorgebracht. Er zijn mensen uit de entertainmentwereld, die corona antigeen sneltesten willen introduceren, als entreescreening voor dansfeesten of andere festiviteiten. Het is bekend dat de gevoeligheid van deze antigeen sneltesten laag is bij asymptomatische personen (minder dan 60 procent). “Wij wijzen zulke voorstellen, ondersteund door de PAHO/WHO, met klem af,” liet de minister weten. De regering is de sector dankbaar voor de welwillendheid om met pasklare antwoorden op de proppen te komen. Deze antwoorden zal de regering steeds blijven afstemmen op de realiteit.

  1. covid 6
  2. minister 3
  3. regering 3
  4. aantal 2
  5. besmettingen 2