Directie ‘s Lands Hospitaal ‘verdient’ een miljoen extra

Dagblad Suriname heeft de hand kunnen leggen op een document, waaruit blijkt dat de directie van ‘s Lands Hospitaal zichzelf een suppletie van bijkans een miljoen heeft toegekend over het jaar 2014. Hoe de directie van het ziekenhuis dat heeft kunnen doen of hoe zij het hebben uitgevoerd, kan de directie niet aangeven. Wat de afdeling Communicatie van het ziekenhuis wel laat weten, is dat het niet is uitgesloten dat dit geval zich heeft voorgedaan. Directeur Bernhard Abia mocht een extra SRD 463.052 mee naar huis nemen. Sunita Nannan Panday, die op dat moment pas 2 maanden medisch directrice was, kreeg SRD 90.000 mee naast haar gebruikelijk salaris van SRD 20.000. Adjunct verpleegkundig directrice Suze Holband werd blij gemaakt met SRD 236.789 en de verpleegkundig directrice Samson mocht SRD 337.669 bijschrijven op haar rekening. De directie zwijgt over de onderbouwing van deze suppletie, die veel hoger is dan het jaarsalaris van de directieleden. De ‘concurrerende’ vakbond van het ziekenhuis, onder leiding van Imro Edam, die al een poos opkomt voor de rechten van de werknemers en het slecht financieel beheer door de directie afkeurt, bevestigt wel dat zij bekend zijn met de bedragen. Hij wenst zich echter voorlopig niet uit te laten op dit stuk. Imro Edam geeft aan dat er intussen een onderzoek is ingesteld. De resultaten van het onderzoek worden afgewacht.

Specialisten niet te spreken
Het team van specialisten werkzaam bij het ziekenhuis is gebelgd over deze gang van zaken. Zij moeten het maandelijks doen met een salaris van ongeveer SRD 7.000 en moeten daarvoor alle BZSR-patiënten en degenen die nog een on- en minvermogenkaart hebben, behandelen. De specialisten gaan ervan uit dat zij het geld verdienen voor het ziekenhuis, maar er is nimmer geld om hen een behoorlijk salaris te betalen. Ondertussen kent de directie zichzelf forse bedragen toe onder de noemer suppletie. ‘De directie doet dit zo geheimzinnig en slinks. De bedoeling was waarschijnlijk dat wij niets moesten weten’, reageert een specialist. ‘Maar we gaan dit niet laten.’

Parlementariër Theodorus Vishnudatt, die ook lid is van de vaste commissie Volksgezondheid, zegt van deze kwestie geen kennis te dragen. ‘Dit is nieuws voor mij’, zegt de parlementariër. Vishnudatt geeft ook aan er werk van te zullen maken door ook op onderzoek uit te gaan, maar vindt dat de media hierbij ook een belangrijke rol kunnen spelen als het gaat om onderzoek. ‘Er moet worden nagetrokken als de mensen er aanspraak op maken. Maar al maken zij er aanspraak op, dit is niet het juiste moment om de suppletie toe te kennen. Gezien de relatie met de vakbonden zou het juist ertoe bijdragen dat de spanningen nog hoger oplaaien’, aldus Vishnudatt.

Kavish G.

  1. directie 7
  2. srd 6
  3. ziekenhuis 5
  4. suppletie 4
  5. onderzoek 4