1. vorige
  2. volgende

Column uitmuntend

Albert König is schrijver en kunstschilder van beroep. Daarnaast heeft hij altijd gewerkt in Nederland als reclame- en marketingstrateeg en geeft nu in Suriname ook adviezen hierover.

Zo heb ik de woorden van Celsius Waterberg ervaren. Want wat statement gaf u af… Eindelijk een persoon die niet alles fout ziet wat de tegenpartij doet of heeft gedaan. Sterker nog, hij durft het nogopenbaar te maken ook.

Natuurlijk was de revolutie noodzakelijk en natuurlijk zijn er in die periode grove inschattingsfouten gemaakt. Jawel, het zijn de woorden van de partijleider van BEP en dus niet van de NDP.

Woorden uit de mond van een persoon die notabene lid is van de oppositionele samenwerking V7 en die dus niet schroomt om per definitie alles maar fout te zien wat de tegenpartij doet. Iets wat door anderen feitelijk wel wordt gedaan. Want laten we wel wezen, alles wat bijvoorbeeld Oranje doet is voor Paars per definitie slecht en omgekeerd ook.

Terwijl Waterberg van mening is dat elke partij juist vrijwel dezelfde ideologische standpunten nastreeft, zou je kunnen zeggen, waarom dan die haat en waarom doen alsof we belandt zijn in een derde wereld oorlog?

Dit antwoord heb ik helaas niet en ik denk vrijwel niemand. Het gaat mij te ver om te zeggen dat dit door etnische verdeling komt. Want er zijn genoeg creolen of andere groeperingen die op de VHP stemmen, als dat er ook genoeg Hindostanen zijn die op de NDP of andere partijen stemmen. Dus is het geen etnisch probleem. Dit werd voor mij nog eens bevestigd door een tweede uitmuntende uitspraak.

Jawel, ook heb ik enorm genoten van de uitspraken van de heren Lachman en Monorath die ook niet schromen om de waarheid te zeggen. Ze geven het voorbeeld dat je niet perse met vuil hoeft te smijten als je er niet uitkomt; in dit geval de V7.

Waar het blijkbaar gebruikelijk lijkt te zijn om dan meteen de gehele oppositie voor rotte vis uitmaken, gedragen deze mannenzich juist als echte heren en schromen er dan niet voor om gewoon eerlijk te zeggen dat ze diep in hun hart eigenlijk toe hadden willen treden tot V7. Chapeau!

Drie mannen, die zich in het heetst van de strijd gedragen als een ware gentleman. Elk normaal denkend mens dat normen en waarde bezit zal respect hebben voor hun uitspraken. Helaas is er ook een kleine groepering bij iedere partij, die deze uitspraken bestempeld als: landverraders, slijmballen etc. Maar deze personen kan ik persoonlijk niet serieus nemen.

Deze nieuwe ‘helden’ hebben het signaal gegeven, dat je juist moet samenwerken om een land beter te maken. Deze helden begrijpen dat je dan soms wat water bij de wijn moet doen om het doel te bereiken, namelijk een beter Suriname.

Wat zou het dan ook mooi zijn als de rest van de politici welke kleur men ook heeft, dit voorbeeld zouopvolgen en zou begrijpen dat juist samenwerken het toverwoord is en dat vuilsmijterij geen zoden aan de dijk zet.

Immers zijn volgens Waterberg de ideologische verschillen onderling niet groot en dus zou je kunnen concluderen dat het geringe verschil bespreekbaar is. Misschien willen de heren Waterberg, Monrorath en Lachman, dit dan ook bespreekbaar maken.

Deze heren schromen er in mijn ogen niet voor om de waarheid te spreken, dus roep het hele groepje bij elkaar en bespreek de verschillen en kom tot een compromis.

Is dit alles een utopie? Of zou het daadwerkelijk echt kunnen. De toekomst zal het uitwijzen, maar in mijn ogen is het wel het proberen waard.

Elke partij streeft vooruitgang na, net zoals zij vrede en veiligheid nastreven. Van vrede kan je momenteel niet praten aangezien de scheldpartijen over en weer, terwijl het toch wordt nagestreefd door alle partijen. Vreemd maar waar.

Dus heren Waterberg, Monorath en Lachman aan jullie de unieke taak om dit te gaan veranderen.

Stap één hebben jullie al durven maken. En de rest van de stappen durven jullie ook te nemen, daar ben ik na het lezen van jullie uitmuntende woorden absoluut van overtuigd.

Keep up the good work!

Tot maandag.

  1. waterberg 5
  2. heren 5
  3. woorden 4
  4. zeggen 4
  5. partij 3