President geeft uitleg over benoeming Khargi

President Chan Santokhi heeft Rajendre Khargi voorgedragen als ambassadeur van Suriname in Nederland. De benoeming wordt effectief zodra de Nederlandse regering agrément heeft verleend. Uit een zeer breed aanbod van kandidaten heeft de regering haar keuze laten leiden door twee belangrijke eigenschappen; een breed netwerk in zowel de zakelijke-, politieke- als cultureel maatschappelijke Nederlandse samenleving en het analytisch vermogen om snel de juiste stappen te zetten om tastbare resultaten te boeken, op basis van de beoogde doelen van de regering in het kader van herstel en intensivering van de relaties met Nederland.

Khargi heeft, mede door zijn diplomatieke vaardigheden, in zijn hele loopbaan bewezen aan deze voorwaarden te voldoen. Hij was vooral de afgelopen jaren instrumenteel in het leggen van verbindingen tussen de huidige president, de Nederlandse politieke wereld en het Nederlandse zakelijke- en maatschappelijke middenveld, zegt de regering in een verklaring die uitgegeven is via de Communicatie Dienst Suriname.
Nog voor zijn benoeming heeft hij de basis gelegd voor het raamwerk voor concrete samenwerking met o.a. gerenommeerde Nederlandse Instituten in de gezondheidszorg, veiligheid en rechtstaat en het bedrijfsleven. Uit deze samenwerking zullen binnenkort vele concrete projecten voortvloeien die de Surinaamse burger zal merken, in o.a. de agrarische sector en directe hulp bij bijvoorbeeld niertransplantaties en andere vorm van gezondheidszorg. In dat kader is ook belangrijk de concrete steun die Tweede Kamer nu uitspreekt voor visumliberalisatie tussen Suriname en Nederland.

Met deze benoeming geeft president Santokhi ook invulling aan zijn belofte om Suriname op te bouwen met ondersteuning van de Surinaamse diaspora. Het is ook een belangrijke stap om de politieke relatie te transformeren in een economische- en culturele relatie, die niet zozeer regeringen verbindt, maar nog meer bevolkingen aan elkaar doet hechten. De regering gelooft dat dit een duurzamere en inspirerende methode is om welvaart en welzijn naar Suriname te brengen.

Met de benoeming van Khargi wordt een nieuw hoofdstuk in de relatie Suriname- Nederland geopend, waar iedere Surinaamse- en Nederlandse burger, aan beide kanten van de Atlantische Oceaan, wordt uitgenodigd, en zelfs aangespoord, om actief deel te nemen om Suriname tot bloei te brengen.
  1. suriname 7
  2. nederlandse 6
  3. regering 5
  4. benoeming 4
  5. president 3