Houtsector meest geknechte ondernemerstak in Suriname

De industrie is in een normale maatschappij de bron van werkgelegenheid. Zo ook de houtindustrie. Recent is een enorme belastende heffing op de bedrijven met houtconcessies gepleegd. De overheid heeft besloten de concessieareaalrechten met 40.000 procent te verhogen tot SRD 20 per ha over de hele concessieoppervlak ongeacht onproduktieve gebieden. Een concessionaris met b.v. 5000 ha boomkaprechten moet over dat areaal, per jaar SRD 100.000 betalen. Een kost vooraf, nog voor dat 1 boom gerooid is. Dit bedrag moet jaarlijks vooruit betaald worden ongeacht het gebruik ervan. Daarnaast is de concessionaris nog SRD 20.10 voor elke m3 retributie verschuldigd aan de staat. Vele andere productiesectoren kennen dit soort lasten niet zoals de zand-, olie-, vis- en goudconcessies. De extreme druk op de kosten van een houtbedrijf zoals de verhoogde Government take, intensieve oogstpraktijken die verplicht worden, zijn hierbij nog niet bij gerekend. De omzetbelasting, waarvan niet duidelijk is waar in het proces de betaling dan wel de verrekening dient plaats te vinden zijn andere onduidelijke kosten waarmee de houtsector bij elke tussenstap te maken heeft.

De houtprijs op de lokale markt is de afgelopen tien jaar onveranderd gebleven, terwijl van de betere houtsoorten de prijs alleen maar gedaald is. Ook de rondhout export heeft geen verbetering van de opbrengsten betekend, integendeel verdient de staat daarbij US$ 24 (SRD 80)op elke m3 aan exportrechten alsmede nog eens SRD 4,50 per m3 export keuringsloon. De omstandigheden voor het ondernemerschap worden steeds slechter in Suriname wat ook te zien zal zijn in de internationale statistieken. Circa 5000 arbeidsplaatsen in de houtindustrie zijn in gevaar daar met de voorgestelde verhogingen het ondernemen in de bosbouwsector onmogelijk wordt gemaakt. Een ondoordachte beslissing van de overheid leidt tot nare gevolgen en spanningen voor de ondernemer en haar werknemers in de houtsector en verslechtert onze export en concurrentie positie t.o.v. andere landen.

Algemene Surinaamse Hout Unie
  1. srd 5
  2. export 3
  3. houtindustrie 2
  4. overheid 2
  5. ongeacht 2