1. vorige
  2. volgende

Surinaamse academici gezocht voor 'outsourcing'

JVS International Business Group start deze week een procedure voor het aantrekken van 110 Surinaamse academici. De aan te trekken personen zullen ‘on the job’ vaardigheden ontwikkelen op het gebied van outsourcing in het bijzonder en international business in het algemeen. Er wordt gezocht naar kader uit de richtingen Economie, Technologie en Sociale wetenschappen.

JVS is betrokken bij sectoren als handel, informatie en communicatie technologie, wetenschap, goud, horeca, onroerend goed en staal. Het aantrekken van de groep academici is een van de belangrijkste punten in de jaarplanning van het bedrijf. De groep die wordt aangenomen, krijgt voorzieningen die voldoen aan de internationale standaarden. Anderzijds wordt van de academici verwacht dat zij kwaliteitswerk leveren.

JVS is al ruim 25 jaar actief op het gebied van business consultancy en investments. In de periode 1989 tot en met 2012 was JVS als relatief kleine organisatie betrokken bij het opzetten van fusies, joint ventures, doorstart en reorganisatie van bijkans driehonderd bedrijven. Een groot deel van deze bedrijven behoort nu tot de clientèle en belangengroep van JVS.

Van 2012 tot 2014 heeft het bedrijf zich institutioneel versterkt om vanaf 2015 te geraken tot een International Business Consortium waarin de betrokken bedrijven verbonden zijn. Het Consortium wil zoveel mogelijk activiteiten die daarvoor in aanmerking komen, naar Suriname delegeren door outsourcing.
  1. jvs 5
  2. business 4
  3. international 3
  4. academici 3
  5. betrokken 3