Lackin bespreekt banden met Argentinië en Ecuador

PARAMARIBO, 24 mei – Suriname bekijkt mogelijkheden voor nauwere samenwerking op met de rest van Zuid-Amerika. Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken heeft gesprekken gevoerd met zijn ambtgenoten van Ecuador en Argentinië. Dit gebeurde in de marge van de reguliere vergadering van de Unasur-raad van ministers.

De meeting van Unasur, de Unie van Zuid-Amerikaanse Staten, heeft in Ecuador plaats gevonden. Lackin heeft met zijn Ecuadoraanse ambtgenoot, Ricardo Patino Aroca, gesproken over een overeenkomst over vriendschap en technische samenwerking. Ook is gesproken over hulp van Ecuador bij een doorstart voor de cacaoteelt in Suriname. Mogelijkheden zijn bekeken voor een visumafschaffingsovereenkomst voor houders van dienst – en diplomatieke paspoorten en institutionele versterking.

Met Argentinië is gesproken over vestiging van een diplomatieke vertegenwoordiging van de Caricom in Buenos Aires. ook heeft Suriname belangstelling voor Argentijnse expertise in de teelt van kleine herkauwers. De Unasur-ministers bespraken onder meer ideeën voor hervorming van het Inter-Amerikaans Mensenrechtensysteem. Ook is de overdracht aan de orde geweest van het voorzitterschap van Unasur door Suriname aan Uruguay.

  1. suriname 4
  2. unasur 4
  3. ecuador 3
  4. gesproken 3
  5. mogelijkheden 2