Rusland: ‘Overstap Kensenhuis en dissidenten Para geen verrassing’

Voorzitter Gregory Rusland van de Nationale Partij Suriname (NPS) zegt aan Dagblad Suriname dat het voor hem en de partij helemaal geen verrassing is dat NPS-parlementariër Patrick Kensenhuis en Percy Stijfmeyer, August Nieveld, Bertus Plet, Willy Enser en Gerda King, voorzitters van de NPS-onderafdelingen en werkgroepen van Para, besloten hebben om de Nationale Democratische Partij (NDP) te gaan ondersteunen. ‘Als ik naar de bewegingen en uitspraken van de genoemde mensen in de achterliggende periode kijk, was dit al te verwachten. De partij bleef op een volwassen manier zaken monitoren, waar wij uiteindelijk toch zien dat de kogel door de kerk is’, aldus Rusland. Kensenhuis heeft zaterdagavond kenbaar gemaakt dat hij de paarse partij gaat ondersteunen, maar zegt de formele stappen hiertoe nog niet te hebben gezet. De parlementariër uit Para heeft op een vergadering in Para zijn hand uitgereikt naar president Desi Bouterse, waarna hij gedrapeerd is in een NDP-vlag. De NPS-voorzitter zegt het jammer te vinden dat bepaalde mensen echt wel bereid zijn om alles in het werk te stellen om te trachten de groene partij te breken. ‘Echter gaat het ze niet lukken, omdat de partijstructuren in het district nog in tact zijn’, aldus Rusland. Rusland merkt op dat er voornamelijk NDP’ers op de vergadering in Para aanwezig waren. De uitnodigingen zijn volgens hem gestuurd vanuit het Burger Informatie Centrum (BIC) Para. Zo zegt hij ook vernomen te hebben dat een dienstwagen van het districtscommissariaat Para als soundtruck is ingezet om mensen te mobiliseren voor de vergadering. Het hoofdbestuur van de NPS heeft op 28 februari ook per direct het vertrouwen in Stijfmeyer, Nieveld, Plet, Enser en King opgezegd. Zij hebben op 13 februari het vertrouwen opgezegd in het afdelingsbestuur van Para en de leiding van de NPS. Rusland zei in een brief aan voorzitters van de onderafdelingen en werkgroepen van Para te verwerpen dat de samenwerking met het bestuur van de afdeling Para en het hoofdbestuur is opgezegd. Dit is volgens hem in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en de ongeschreven regels gangbaar binnen de NPS.

Kensenhuis is oud-NDP’er

Rusland brengt in herinnering dat Kensenhuis vanuit de NDP naar de NPS is gekomen. ‘Wij hebben hem het voordeel van de twijfel gekregen en is hij met open armen door ons ontvangen. Echter heeft hij zich niet gehouden aan de gedragsregels van de partij en is hij dus terug naar zijn huis’, stelt Rusland. Vijftien jaar terug heeft de volksvertegenwoordiger ervoor gekozen om actief deel te gaan nemen aan de politiek en koos hij voor de NPS. Het argument van Kensenhuis was dat hij met mensen gesproken had die toen actief waren. Op grond van hun argumenten kreeg hij interesse in de partij. Toen de Paraan benaderd werd, heeft hij volgens zijn eigen zeggen ‘zonder aarzelen’ toegestemd. Volgens Kensenhuis was zijn directe omgeving erg ingenomen met zijn besluit. Kensenhuis behaalde 1.431 stemmen in 2010 en wist hierdoor een zetel in De Nationale Assemblee (DNA) te bemachtigen. Eind 2014 begonnen zijn handelingen in opspraak te komen. De NPS-structuren binnen Para vonden dat de gedragingen van Kensenhuis niet door de beugel konden. Het assembleelid zou zogenaamd ‘flirten’ met de NDP. Een foto verschenen in deze krant waarop Kensenhuis te zien was aan ‘een paars aangeklede tafel’ samen met NDP’ers, terwijl minister Steven Relyveld grondpapieren uitreikt, was teveel geworden. Daarna is hem enkele weken terug in Redi Doti een paarse traditionele Inheemse schouderdoek omgedaan. Dit gebeurde thuis bij dorpskapitein en NDP-parlementariër Lesley Artist. De parlementariër zou tijdens de behandeling van de 3 sociale wetten ook niet meegewerkt hebben aan de strategie van zijn fractie en hierdoor toch quorum hebben verleend. Gevraagd werd dat Kensenhuis een eigen fractie in DNA moest vormen.

Rusland zei in reactie hierop dat hij geen voorstander is dat de NPS-parlementariër een eigen fractie binnen DNA zou vormen. Volgens de politicus behoort de zetel, die momenteel door het desbetreffende lid wordt ingevuld, de NPS toe en zou zo een stap nimmer door de partijleiding geaccepteerd worden. De NPS-voorzitter wilde uit respect geen uitlatingen doen over de handelingen van Kensenhuis, zodat de zaak niet onoverzichtelijker zou worden. Gesuggereerd werd dat Kensenhuis zekerheid wilde dat hij wederom herkiesbaar zou worden gesteld. Volgens Rusland is zoiets moeilijk aan te geven, omdat de NPS een manier hanteert waarop er gewerkt wordt met informatie welke verkregen wordt uit het veld en verschillende afdelingen van de partij. Op basis van deze verkregen informatie stuurt het hoofdbestuur van de partij een voorstel naar het congres, waarna deze aangeeft of akkoord wordt gegaan of niet. Kensenhuis zei op de vergadering zaterdag dat hij uit egard in het parlement zijn periode zal afmaken bij de NPS.

FR

  1. nps 15
  2. kensenhuis 13
  3. partij 10
  4. para 10
  5. rusland 9