Wij zijn Surinamers

Suriname was van 1667 tot 1954 een kolonie van Nederland. Vanaf 1954 bestond het Koninkrijk der Nederlanden uit Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk. Op dat moment woonden er ca 79.200 Surinamers in Nederland. Deze personen waren al in het bezit van de Nederlandse nationaliteit.

Tussen 1975 en 1980 verhuisden duizenden Surinamers naar Nederland. Deze personen hadden genoeg van de slechte gang van zaken in Suriname en maakten gebruik van de mogelijkheid om naar Nederland te emigreren. Er was namelijk in de Toescheidingsovereenkomst vastgelegd, dat de Surinamers tot vijf jaar na de onafhankelijkheid voor de Nederlandse nationaliteit konden kiezen, mits zij naar Nederland verhuisden. In 1980 woonden ca 145.700 Surinamers in Nederland.

Beste mensen, ik ben met een korte geschiedenis begonnen, daar ik jullie in dit artikel wil meenemen naar de emotionele kant van het onderscheid: Surinaamse Nederlander en Surinamer. Ik ben een Surinaamse Nederlander, die in Suriname is geboren. Ik woon sinds 1971 in Nederland. Vanaf 2008 houd ik mij dagelijks met het wel en wee in Suriname bezig. Vele duizenden Surinamers volgen ook al jaren de ontwikkelingen in Suriname. Sinds begin maart 2020 (de Corona pandemie) is de belangstelling onder de Surinaamse Nederlanders - om het nieuws via de Surinaamse media op de voet te volgen – fors gestegen.Tot zover de inleiding.

In Nederland kwam ik het volgende tegen: “Door de positieve migratiebalans in de afgelopen 40 jaar wonen er in 2010 ruim 185.000 in Suriname geboren Nederlanders en bijna 157.000 nakomelingen (tweede generatie). In totaal gaat het bij de groep Surinaamse Nederlanders dus om zo’n 342.000 personen". Bron: CBS, Statline.
De laatste maanden wordt er niet meer gesproken over de benaming 'Surinaamse Nederlanders' maar over de Diaspora in Nederland. What ‘s in a name? “The name of a thing does not matter as much as the quality of the thing. (From Shakespeare's play, Romeo and Juliet.)

In Nederland wonen anno 2020 ca 160.000 personen, die in Suriname zijn geboren. Deze personen worden in de gemeentelijke basisadministraties in Nederland met hun geboorteplaats opgenomen. Terecht worden deze personen Surinaamse Nederlanders genoemd. Ik teken wel bezwaar aan, dat de personen, die in Nederland zijn geboren als Surinaamse Nederlanders worden geregistreerd, daar hun ouders beiden in Suriname zijn geboren of één ouder, die in Suriname is geboren. Dat is niet juist. De berekeningen geven ten onrechte aan, dat er ca 350.000 Surinaamse Nederlanders zijn.

FinanceSuriname zal een brief naar de Nederlandse overheid sturen om de registratie aan te laten passen. Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) in Nederland zal mijns inziens geen onderscheid meer moeten maken en de registratie van de Surinaamse Nederlanders in de toekomst moeten koppelen aan de geboorteplaats. Dat houdt in, dat het Diaspora Instituut in Suriname rekening moet houden met het aantal van ca 160.000 Surinaamse Nederlanders. Het Diaspora Instituut in Suriname zal ervoor moeten zorgen, dat de Surinaamse samenleving de Surinaamse Nederlanders niet als toeristen zien, maar als broeders en zusters van Suriname. De meeste personen, die in een land zijn geboren, hebben een band met het geboorteland. Dat geldt ook voor de meeste Surinaamse Nederlanders. Suriname is hun geboorteland.

Tot slot een boodschap voor de Surinaamse Nederlanders en Surinamers:
Laten wij met zijn allen streven naar een samenleving, waarin geen onderscheid wordt gemaakt. Een samenleving waar wij elkaar niet nodeloos kwetsen met woorden om aan te geven, dat de persoon van een bepaald ras is bijvoorbeeld: Joe Koelie ( Hindoestaan) of Joe Blaka Man (Creool). De personen, die zulke woorden bezigen, zeggen altijd: "Ik bedoel het niet slecht, zo praten wij in Suriname”. In Nederland heeft een deel van de eerste generatie Surinamers deze slechte gewoonte voortgezet. Vele mensen keuren deze slechte gewoonte af.

Het geboorteland moet leidend zijn bij de samenstelling van de bevolking. Dus geen overzichten van zoveel Hindoestanen, zoveel Marrons, zoveel Creolen, zoveel Javanen,zoveel Chinezen, zoveel Gemengden, zoveel Libanezen, zoveel Brazilianen etc etc. Neen , dat is anno 2021 niet nodig. Wij zullen dan een ander overzicht te zien krijgen. Dan gaan wij in Suriname eindelijk over naar de eenheid: Wij zijn Surinamers.

Dennis Lapar
Directeur van Stichting FinanceSuriname
  1. suriname 17
  2. surinaamse 15
  3. nederland 14
  4. nederlanders 12
  5. personen 9