1. vorige
  2. volgende

Hervorming van overheid en private sector

“Kleine- en middelgrote ondernemingen zouden volgens de gedachtegang van het Akmos-bestuur moeten aandringen op middelen uit het Covidfonds. Tot nu toe is hiervan niet veel terechtgekomen”, kwam tijdens de jaarafsluiting-vergadering van de associatie naar voren.”

Bedrijfsadministratie

“Om in aanmerking te komen voor een uitkering zal de aanvrager zijn of haar boeken, administratie en andere bewijstukken moeten overleggen om zijn aanvraag en de hoogte van de tegemoetkoming te kunnen bepalen en rechtvaardigen. Niet alle ondernemers houden een ‘echte bedrijfsadministratie’ op na. Anderen lopen om belasting- en uiteenlopende reden niet te koop met hun bedrijfsadministratie.”

Overheid ook niet gaaf

“Aan de andere kant beschikt de overheid niet over een apparaat en administratie die de uitkering zou moeten meten. Het is duidelijk dat overheid en private sector aan hervorming toe zijn om Suriname uit de slurry te halen.”

HD

  1. uitkering 2
  2. administratie 2
  3. overheid 2
  4. kleine 1
  5. middelgrote 1