1. vorige
  2. volgende

OAS-anticorruptie-orgaan bezoekt Suriname

Vertegenwoordigers van het OAS-anticorruptie-orgaan uit Brazilië en Paraguay zullen Suriname op 1 tot 3 april een bezoek brengen. De deskundigen zullen de belangrijkste toezichthoudende instanties die de corruptie moeten bestrijden onder de loep nemen.

De delegatie om wordt gesteund door de afdeling Juridische Samenwerking van dede OAS secretariaat-generaal, het Technisch Secretariaat van Mesicic. De Mesicic is een samenwerkingsmechanisme tussen staten, met de deelname van maatschappelijke organisaties binnen het raamwerk van de OAS, waarin het juridisch/ institutioneel kader van elk land wordt beoordeeld op geschiktheid met het Inter - Amerikaans Verdrag tegen corruptie. Ook wordt gekeken als het land de objectieve resultaten zoals opgenomen in het verdrag heeft bereikt. De plaatselijke bezoeken maken deel uit van een innovatief initiatief van de OAS, waarbij het herzieningsproces wordt versterkt.

De vertegenwoordigers van Brazilië en Paraguay en het technisch secretariaat zullen ontmoetingen hebben met vertegenwoordigers van de toezichthoudende instanties die verantwoordelijk zijn voor de preventie, opsporing en bestraffing van corruptie. Het doel van de bijeenkomsten is om te beoordelen hoe invulling wordt gegeven aan het Inter - Amerikaans Verdrag tegen corruptie in Suriname. De informatie uit eerste land is nodig voor een objectief en volledig nationaal rapport dat de Mesicic zal aannemen in een plenaire vergadering in september.

Ook zullen gesprekken worden gevoerd met het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, beroepsorganisaties en academici, over de onderwerpen die worden beoordeeld door dit mechanisme.

  1. oas 4
  2. corruptie 4
  3. vertegenwoordigers 3
  4. secretariaat 3
  5. mesicic 3