Overzicht horeca-inspecties Cluster Team COVID-19

In het kader van het uit te voeren Presidentieel Besluit ter effectieve handhaving op de naleving van de COVID-19-maatregelen en -protocollen in clusterteamverband, waarbij mandaat is gegeven door de ministeries van Volksgezondheid; Justitie en Politie; Defensie; Regionale Ontwikkeling en Sport; Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, is er op 18 december jongstleden hiermee een aanvang gemaakt. Het Cluster Team Controle Handhaving COVID-19 wordt geleid door de inspecteur-generaal van het Directoraat Arbeidsinspectie, waarbij de handhaving geschiedt middels controle/inspectie-activiteiten.

Er wordt voornamelijk controle uitgeoefend bij de horecasector, casino’s en supermarkten. Er wordt een zerotolerancebeleid gevoerd, waarbij meteen maatregelen wordt getroffen bij het niet naleven van de richtlijnen, conform de wetgeving en de protocollen.

Er is steekproef inspectie gedaan van meldingen alsook bij recidiven.

Op 18 december 2020 van aanvang 18.38 uur-21.30 uur werd geïnspecteerd bij:

 1. Hotel Elegance N.V., hoek Bruma- en Frederick Derbystraat

– De bezoekers hadden de mond- en neusbedekking niet op de juiste wijze aan;

– De stoelen en tafels op het terras waren niet volgens het COVID-19-protocol voor eetgelegenheden en bars geregeld;

– Er was geen duidelijke scheiding bij in- en uitgang;

– Geen etikettering van klaargemaakte voedsel in de keuken;

– De werkgever kon geen bewijs overleggen, waaruit mocht blijken dat de werknemers tegen enig ongeval waren verzekerd. Conform de Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR);

– Er waren te veel bezoekers aanwezig in het casino, gezien het aantal beschikbare stoelen.

Optreden: De werkgever van Elegance N.V. is geverbaliseerd en een boete opgelegd van SRD 500 voor het niet kunnen overleggen van een bewijs van SOR. Terstond is de eigenaar opgedragen om de inrichting te veranderen conform de COVID-19-protocollen en de binnenkomst van de bezoekers te stoppen en deze conform de 1/3 regeling van bezoekers te hanteren.

 1. Bar Do Bigado a/d Anamoestraat #32

– Tabaksgeur waargenomen en meteen opgedragen om aanpassingen te plegen ter ventilatie

– Er waren twee bezoekers in de gesloten barruimte.

Optreden: de directeur is gesommeerd deze bezoekers zich buiten deze ruimte te laten begeven.

 1. Winkel Anna aan de Verl. Gompertsstraar #260

– Was tijdens de lockdown nog open.

Optreden: gevraagd is om onmiddellijk te sluiten. BOG en ECD hebben verdere afspraken gemaakt.

 1. Hotbox aan de J.D. Gompertsstraat no. 111

– De werknemers hadden geen mond- en neusbedekking;

– Er was geen desinfectiestation aanwezig;

– Er was geen temperatuurmeter aanwezig;

– De zaak was open tijdens de lockdown.

– De werkgever kon geen bewijs tonen waaruit mocht blijken dat de werknemers conform de Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR), verzekerd waren tegen ongevallen.

Optreden: Er is een proces-verbaal aangezegd en een boete van SRD 500 opgelegd. Gevraagd is dat de werknemers meteen de mond- en neusbedekkingen opzetten. Aangegeven is dat er een station komt voor desinfectans en dat de werknemers de mond- en neusbedekkingen wel op hebben.

Inspecties 19 december 2020:

 1. Restaurant BBQ Bar Plutostraat no 118.

– Er zijn mensen aangetroffen in de zaak zowel in de VIP-room als in de eetzaak;

– Er is geen adequate ventilatie in de keuken;

– De ruimte is niet insectenwerend; er zijn vliegen waargenomen;

– Voor het afdekken van voedsel wordt katoen gebruikt;

– Er zijn geen adequate keukenkasten voor het opbergen van voedsel;

– 15 werknemers zijn niet medisch gekeurd;

– De werknemers hadden geen gesloten schoeisel aan, en er zijn lange nagels en short/korte broek bij het personeel waargenomen.

– Er is een volle vetput waargenomen.

Optreden: De genoemde onderneming is tot nader orde gesloten voor het publiek. Na goedkeuring van het Cluster Team kan de onderneming weer open. Er is proces-verbaal aangezegd voor het niet kunnen overleggen van arbeidslijsten en er is een boete opgelegd van 15 x SRD 250.

 1. Pannekoek & Poffertjes Café aan de Sommelsdijck-straat no. 11-13

– In de onderneming zijn er twee vreemdelingen aangetroffen voor wie de directeur geen geldige werkvergunning kon aan tonnen

Optreden: Aan de directeur is proces-verbaal aangezegd en een boete van 2 x SRD 250. Er is ook medegedeeld dat het verboden is om de vreemdeling arbeid te doen verrichten zonder een geldige werkvergunning.

 1. Lee Supermarket adres Dr. H.D. Benjaminstraat no. 55.

– In de onderneming zijn twee vreemdelingen aangetroffen van wie de directeur geen geldige werkvergunning kon aantonen.

Optreden: aan de directeur is er proces-verbaal aangezegd een boete van 2x SRD 250. Er is ook medegedeeld dat het verboden is om de vreemdelingen arbeid te doen verrichten zonder een geldige werkvergunning.

 1. Petisco a/d Anamoestraat 11

In de onderneming zijn twee vreemdelingen aangetroffen van wie de directeur geen geldige werkvergunning kon aantonen.

Optreden: Aan de directeur is er proces-verbaal aangezegd en een boete van 2x SRD 250. Er is ook medegedeeld dat het verboden is om de vreemdelingen arbeid te doen verrichten zonder een geldige werkvergunning.

 1. Sushi ya a/d Sommelsdijckstraat 21

De werkgever kon geen bewijs tonen waaruit mocht blijken dat de werknemers verzekerd waren tegen ongeval conform de Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR)

Optreden: Er is een proces-verbaal aangezegd en een boete van SRD 500 opgelegd. Gevraagd is dat de werknemers meteen de mond- en neusbedekkingen opzetten.

 1. Bar Zuid Sommelsdijckstraat no. 17

– In de onderneming zijn negen vreemdelingen aangetroffen van wie de directeur geen geldige werkvergunning kon aantonen.

– Geen adequate ventilatie

– COVID- 19-maatregelen (terrasprotocollen) worden niet nageleefd;

– Keuken: 1. Er is geen adequate ventilatie. 2. Deze ruimte is niet insectenwerend en er zijn vliegen waargenomen. 3. Voor het afdekken van bereid voedsel worden katoenen handdoeken gebruikt. 4. Er zijn geen adequate keukenkasten voor het opbergen van zowel keukengerei als keukenbevoorradingen. Personeel: 1. Het personeel (15 personen) is niet medisch gekeurd (geen keuringscertificaten kunnen overleggen). 2. Geen gesloten schoeisel, lange nagels, short/korte broek bij keukenpersoneel waargenomen Drainaqe: 1. Een volle vetput waargenomen. (Na overleg op donderdag 17 december 2020 heeft de regering met diverse stakeholders de COVID-19-maatregelen aangepast. Restaurants zijn open voor afhaal, behalve wanneer zij beschikken over een terras. Voor terrassen gelden de reguliere terrasprotocollen met de navolgende aanpassingen: – Het aantal personen is nog steeds gebonden aan de beschikbare ruimte. – Elk restaurant terras moet zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar seatingplan. – Voor bezoekers geldt een maximale tijd van 2 uren op locatie. Zie COVID-19-preventieprotocol eetgelegenheden & bars (uitsluitend outdoor eating) voor verdere richtlijnen.

1.De ventilatie moet doelmatig zijn; er mogen geen dampen in de keuken rondhangen; het afzuigsysteem moet hersteld worden. 2. Deze ruimte moet vrij van insecten (vliegende en kruipende) worden gemaakt, het plaatsen van een insectenwerende lamp is aanbevolen. Tevens moet het door een erkend ongediertebestrijdingsbedrijf worden bespoten. De vergunninghouder is hierbij ook opgeroepen om zich aan te melden op het Bureau voor Openbare Gezondheidzorg (BOG) afdeling Milieu-inspectie voor het bespreken van de voorwaarden die gesteld zijn voor eet- en drinkgelegenheden. 3. Er moet een vliegenkast aanwezig zijn voor het tijdelijk opslaan van bereid voedsel. 4. Voor het opslaan van keukengerei moeten er goed sluitende keukenkasten worden geplaatst.

Optreden: De bedrijfsactiviteiten zijn ingaande 21 december 2020 stopgezet en gesloten voor het publiek totdat er correctiemaatregelen is voldaan. Aan de directeur is er proces-verbaal aangezegd en een boete van 9x SRD 250. Er is ook medegedeeld dat het verboden is om vreemdelingen arbeid te doen verrichten zonder een geldige vergunning.

 1. The Coffee Box a/d Lalla Rookhweg

– In de onderneming zijn twee vreemdelingen aangetroffen voor wie de directeur geen geldige werkvergunning kon aantonen.

– geen arbeidslijst of register kunnen tonen

– vlees- en vissoorten worden bij elkaar in de vriezer gehouden

Optreden: Aan de directeur is er proces-verbaal aangezegd en een boete van 2x SRD 250. Er is ook medegedeeld dat het verboden is om de vreemdelingen arbeid te doen verrichten zonder een geldige werkvergunning. Er is proces-verbaal aangezegd voor het niet tonen van arbeidslijsten en boete opgelegd van 13 x SRD 250. De vriezer is afgesloten en de sleutel in bewaring genomen tot nader order.

 1. Lin’s Supermarkt a/d Verlengde Gemenelandesweg 153

– In de onderneming zijn zes vreemdelingen aangetroffen van wie de directeur geen geldige werkvergunning kon aantonen.

Optreden: Aan de bestuurder is proces-verbaal aangezegd voor het arbeid laten verrichten door vreemdelingen zonder een geldige werkvergunning en een boete van 6 x SRD 250

13.Hong Supermarket a/d Gemenelandsweg 113

-. De werkgever kon geen bewijs aantonen waaruit mocht blijken dat de werknemer verzekerd was tegen ongevallen conform de Surinaamse Ongevallen Verzekering (SOR).

Optreden: Aan de winkeluitbater is proces-verbaal aangezegd voor het laten verrichten van arbeid door vreemdelingen en wel zonder een geldige werkvergunning. De boete betrof SRD 500.

De inspecteur-generaal Arbeidsinspectie,

Dhr. Noredjo Rowan LL.B.

 1. geldige 13
 2. boete 12
 3. srd 12
 4. directeur 12
 5. vreemdelingen 12