‘Na geri é rigeri’

Het André Kamperveenstadion was op zaterdag druk bezocht met Abop’ers uit verschillende delen van het land. Verschillende sprekers hebben heel kort en bondig hun achterban tijdens de krachtmeting toe gesproken. Voor de sprekers was het ook duidelijk bewijsbaar dat ‘na geri é rigeri’ gezien de massale opkomst van mensen die hoor hebben gegeven aan de oproep. De regen die was op die dag helemaal geen spel spreker.

‘Un wini kaba’
Abop-topper en minister van Justitie en Politie Edward Belfort benadrukte dat de massale opkomst het bewijs is dat Abop de verkiezingen al heeft gewonnen. ‘ Dis na a bewijs, deng onderschat wi, un wini kaba en a na trobi sa de o doe, wi e go teki deng zetels’. aldus Belfort.
Volgens Belfort die als ‘Tigri Barba werd aangekondigd op het podium is de middagmeeting bewust gekozen om aan tegeven dat er geen sprake is van manipulatie als het gaat om de positie die de partij inneemt binnen de gemeenschap. ‘No wang sma kang stop un’, aldus de minister.

2015 het jaar van Abop
De minister van Sociale zaken en Volkshuisvesting, Alice Amafo, die als ‘Warrior Princess’ werd aangekondigd deed ook haar zegje naar het publiek. Zij vergeleek de partij als een leger waaronder een soldaat die vecht en opkomt voor zijn land en niet bang is voor tegenslagen.
De minister gaf aan dat de partij niets aan kan doen dat zij geleidt worden door de volksleider ‘Bigi Bravo’. ‘wij kunnen er niets aan doen dat alles wat hij aanraakt goud wordt, wij kunnen er niets aan doen dat wij streven naar gelijke kansen en kansen voor de kansarmen, wij kunnen er niets aan doen dat de partij deel uitmaakt van de regering, dit zei de minister in de vorm van een odo naar hen die afgunstig zijn tegenover het succes van de Abop. Zij gaf aan dat de partij de komende verkiezing volledig gaat voor regeermacht, ‘mi srefi o sidong baka a stuur, 2015 na jari fu Abop’ aldus Amafo.

‘Let me see your motion’
Als laats was het de voorzitter van de Abop die aangekondigd werd als de ‘echte democratische volksleider van Suriname’ die de aanwezigen te woord stond. Hij werd door zijn achterban binnengebracht als de nieuwe president van Suriname en al dansend en rappend betrad hij het podium. De voorzitter was onder de indruk van de opkomst en zei dat de opkomst bewijs leverd dat Abop achterban heeft en mensen heeft die op de partij zullen stemmen. Hij daagde andere politieke partijen uit waaronder ook de NDP om dit na te doen. De voorzitter deelde ook mee dat de samenwerking tussen Abop en NDP tot 2015 blijft doorgaan maar na 2015 zullen er andere onderhandelingen plaatsvinden. ‘a sani na let mi see your motion’, aldus de voorzitter.

Verder deelde hij met de aanwezigen enkele zaken uit het Abop regeerprogramma mee die hij zal realiseren na de verkiezingen van 2015. Een van de zaken was de ‘Les allocations familiales’ dat is kinderbijslag volgens het Frans-Guyanees model, verder ook nog werkgelegenheid en huisvesting. Hij beloofde terplekke ook werkgelegenheid aan twintig mensen, ‘ soema wani wroko, mi kang yepi twintig sma nanga wroko, un ka mi munday’, aldus de woorden van de voorzitter. De achterban werd opgeroepen standvastig te blijven en zich niet te laten misleiden.

  1. abop 9
  2. partij 6
  3. minister 5
  4. voorzitter 5
  5. achterban 4