Vhp respect tonen voor elkaars cultuur en godsdienst

Op 6 maart vieren wij Phagwa- oftewel het Holifeest.

Het Holi- of Phagwafeest is van oudsher één van de hoogtijdagen binnen het Hindoeïsme, dat altijd zeer uitgebreid is gevierd door de belijders van het Hindoe-geloof.

Het motto van Holi is: ‘O mens, wordt een beter mens, maak de wereld nobel’.

De viering van Holi Phagwa kenmerkt zich door een religie-overstijgende beleving die onze multiculturele realiteit functioneel ten goede komt.

Het Holifeest is één van vele religieuze feestdagen, die in ons kleurrijk Suriname, haar plaats heeft weten te vinden binnen onze verscheidenheid in eenheid.

Dit Holifeest is in principe een nieuwjaarsfeest. Het Holifeest wordt ingeluid met het planten van de Holika. Het Holifeest benadrukt een belangrijk onderdeel van de essentie van de Dharma.

Bij het Holifeest gaat het om de eenheid tussen de verschillende mensen in de wereld. En die eenheid kan je alleen realiseren als je bij je zelf begint.

Ontwikkel jezelf, dan zal je de wereld kunnen ontwikkelen. Holi leert ons dat het goede altijd van het kwade overwint.

Voor ons betekent dit dat we ons moeten vernieuwen en onze verlangens, hoogmoed, ego en gevoel van haat en wrok moeten verbannen en vernietigen, net als de heks Holika werd vernietigd in het vuur.

Wij leven in een multi-etnische en in een multiculturele samenleving. We moeten respect tonen voor elkaars cultuur, maar vooral respect voor elkaars godsdienst is van eminent belang.
Het jaar wordt onderscheiden in aangename en onaangename seizoenen, zo kent het leven goede en slechte tijden, aangename en onaangename momenten, perioden van voorspoed, welvaart, recht, waarheid en hoop, afgewisseld met perioden van tegenspoed, crisis, onrecht, chaos en wanhoop.

Laten we ons vanaf nu samen eensgezind optrekken om het kwade, zij het op dit moment slechts symbolisch, maar later op een bestemd tijdstip afrekenen met al het kwaad in onze gemeenschap.

Laten we alvast bij ons zelf beginnen met het kwade dat in ons verborgen is, om die meteen van ons af te schuiven, teneinde een goed mens voor de gemeenschap te worden.

Laten we als volk eensgezind, zoals de kleuren en geuren van Holi in elkaar opgaan, optrekken om het kwade uit te bannen. En dat er in plaats van het kwade er vrede, veiligheid en welvaart voor het gehele Surinaamse volk in al zijn lagen en diversiteit komt.

Poeder en kleuren: Het leert ons dat het leven, net als de gekeurde poeder, vergankelijk is. Ooit vergaat ons leven, net als de kleur van de poeder. Al het materiële geluk dat we in dit leven krijgen blijft hierachter. Alleen je ziel gaat weg.

Materieel geluk is maar tijdelijk, terwijl je spiritueel geluk altijd met je meeneemt; ook als je de aarde verlaat. Daarom is het belangrijk om naar spiritueel geluk te streven in plaats van materieel geluk.

Niet alleen de poeder maar ook de kleur van de poeder heeft een betekenis. Rood symboliseert de overwinning; Oranje staat voor tevredenheid en warmte; Rose voor blijdschap, geruststelling en hergeboorte; Groen voor hoop, vertrouwen en vitaliteit; blauw voor kalmte en rust; geel voor een vroom gevoel; en wit voor reinheid.

Quote: Elke keer dat de mensheid is gevallen en weer opgestaan, is ze er meer en meer in geslaagd haar aangeboren, eeuwige volmaaktheid uit te drukken.

De VHP wenst u allen een heel vreugdevol Holifeest toe.

Subh Holi.

De VHP

  1. holifeest 7
  2. holi 6
  3. kwade 5
  4. leven 5
  5. poeder 5