Minister Leilis: Holifeest van onschatbare waarde

“Wij kunnen het Holifeest aangrijpen om ons te bezinnen over de richting waar we naar toe willen gaan met ons geliefd Suriname. In ons gezamenlijke streven om verbetering te brengen in ons bestaan en het leven van de generaties na ons, is deze betekenis van het Holifeest van onschatbare waarde.” Zo luidt de Holi-boodschap van minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken aan de vooravond van deze nationale feestdag.

Hij legt uit dat het Holifeest de nodige impulsen geeft om het transformatieproces in de juiste richting te begeleiden. “Om zichzelf te verheffen, moet elk persoon continu bezig zijn met het bijstellen van zijn opvattingen en levensvisie.” De bewindsman vindt dat als we vooruitgang en duurzame ontwikkeling willen, ons niets anders rest dan onszelf de kernwaarden van een goede samenleving eigen te maken. Hij somt als waardevolle kernwaarden op wederzijds respect, oprechtheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, deugdzaamheid, rechtschapenheid, vertrouwen, zachtaardigheid, liefde en geduld. Het leven zou ook gebaseerd moeten zijn op de waarden vrede en dienstbaarheid naar elkaar toe.

“We dienen gezamenlijk met voortvarendheid te werken aan de verheffing van land en volk en excelleren in alles wat we doen: nationaal, regionaal maar ook internationaal.” Minister Leilis vindt dat het Holifeest dit jaar weer bewijst dat de etnische en religieuze diversiteit van ons land daadwerkelijk onderdeel kan zijn van ons staatsnationalisme, waarbij we ons solideren en identificeren met de gewoontes, gebruiken, normen en waarden, “maar bovenal de pluraliteit van onze samenleving.”

Hij doet een beroep op eenieder om bij het gezamenlijk vieren van het Holifeest zich spontaan en verdraagzaam op te stellen. “Ik vraag u tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de viering op de diverse openbare locaties, waar eenieder elkaar zal kunnen besprenkelen met geur- en kleurstoffen en strooien met poeder, veilig en ordelijk geschiedt.”

  1. holifeest 5
  2. richting 2
  3. leven 2
  4. minister 2
  5. leilis 2