COLUMN: Amerikaanse taferelen

Het jaar is, nauwelijks uit de startblokken, meteen in de tiende versnelling gegaan. De nieuwsoogst van de week is zo rijk dat deze hoekvuller niet meer weet waar ze moet beginnen. Een verhandeling over wat de uitspraken van de nieuwe Telesur-rvc-voorzitter, dat had ik oorspronkelijk in gedachten, maar halverwege de gedachtegang werd dat verhaal geparkeerd. Want toen werd het Capitool bestormd in Washington en zag ik daarin parallellen met onze toestanden, maar dan 'on steroids'.

Vervolgens las ik over de nieuwe alinea's die meneer Bordo Martinus Joël Timotheus aan zijn roemruchte CV (ondernemer, entertainer, politicus, sportman, heeft vier spelers in de nationale selectie) kan toevoegen, twee hele nieuwe regels erbij in een week, dat doen weinigen hem na (zekere echtgenoten buiten beschouwing gelaten). Niet alleen beleidsadviseur van de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, maar ook directeur van de Anthony Nesty Sporthal. Daar is niets buitenissigs aan, vindt hij zelf, en vinden uiteraard ook zijn partijleiding, alle partijgenoten, coalitiegenoten, meelopers, pajongwaaiers, en welke andere mening doet er nog toe? Niet de mijne, in elk geval.

We kunnen wel zitten grinniken bij het zien van de Amerikaanse taferelen maar echt verrassend was het niet. Het was de climax van vier jaar lang geregeerd worden door een maniakale racistische seksistische narcist, die in het zadel werd geholpen en gehouden door de mensen om hem heen, zijn partijgenoten en ander belanghebbenden die baat hadden bij zijn vermogen om de onderbuik te bespelen van een groot deel van de kiezers. Die mensen die dachten dat zij de oranje man onder controle zouden houden, dat zij hem bespeelden en niet in de gaten hadden dat het monster dat ze kweekten om hun eigen agenda door te drukken en hun centen en belangen veilig te stellen ten koste van al wat fatsoenlijk en menselijk is, ook hen zou opeten.

Laat daar een les in schuilen voor ons hier, dacht ik. Democratie en rechtsstaat zijn geen dingen waarmee je grapjes kunt maken. We kunnen het ons niet permitteren om ogenschijnlijk kleine speldenprikken te laten voor wat ze zijn. Als we te lang de kleine dingen wegwuiven, dan is de regenworm een labaria geworden tegen de tijd dat we wakker worden. We kunnen daarom ook niet doen alsof het onverdroten doorgaan op de oude weg van het 'accommoderen' van familie, vrienden, partijgenoten en wat dies meer aan aanhangsels rondloopt, een normale zaak is.

En dan gaat het in deze niet eens over de vraag of meneer Bordo de job aankan. Ik denk bij een aantal kleurrijke benoemingen: ach, hoeveel erger dan de voorganger kan dit zijn. Wie weet zal hij ons versteld doen staan. Dat is dus niet het punt. Ook niet of hij en anderen die zo in posities worden geparachuteerd nu wel of niet betaald worden voor hun arbeid. Het gaat om de ontwaarding van functies, van kennis. Het gaat om de uitholling van onze instituten. Het aanvaarden van oneerlijke concurrentie als organiserend principe van onze overheid. Ik vroeg me af: wanneer heb ik voor het laatst sollicitatie-oproepen gezien voor posities bij de overheid, staatsbedrijven, parastatale bedrijven, zelfs voor de directie van het Bureau Dak- en Thuislozen, en voor alle posities, van interieurverzorgers en wachters tot beleidsadviseurs en directeuren. Wanneer heb ik functieprofielen gezien, taakomschrijving, rapporten van beleidsadviseurs?

Ik nodig alle mensen die sinds 16 juli zijn benoemd uit om eerlijk in de spiegel te kijken en zich af te vragen: zou ik aan deze baan zijn gekomen als ik niet de vrouw, zoon, dochter, neef, partijgenoot ben van de P, de VP of de NPS-voorzitter. En heb je dan toch die positie aanvaard, hoe geleerd je ook bent, zonder functieprofiel, een echte sollicitatieprocedure en dergelijke, weet dan dat ook jij je steentje hebt bijgedragen aan het ondermijnen van onze democratie, rechtsstaat en het principe van goed bestuur. Zo gaan jullie dit land niet redden, wil ik maar zeggen.

gangadwt@gmail.com

  1. weet 3
  2. nieuwe 3
  3. partijgenoten 3
  4. mensen 3
  5. gaat 3