ABOP: Phagwa in teken van vrede en verdraagzaamheid

De Algemene Bevrijding en Ontwikkelings Partij (ABOP) wenst Surinaamse gemeenschap een Sub Holi toe. Dat wij de dag van de Holiviering hebben verheven tot een nationale dag, geeft al aan dat we als broeders en zusters, zij aan zij, met elkaar omgaan en wij elkaar met de nodige respect accepteren. Dit feest wordt heden door grote lagen van de samenleving gevierd.

In dit Hindoeïstische nieuwjaar zijn er tal van uitdagingen voor ons als natie. Het is het jaar van de verkiezingen en als land moeten we ons gaan bezinnen over de richting welke wij op zullen gaan na 25 mei. De partij roept op tot vrede en verdraagzaamheid deze dagen. Laat dit Hindoefeest ook dan het symbool zijn van hoe wij met elkaar moeten omgaan. En dan wij elkaar met liefde en respect ongeacht geloof, politieke kleur en of een andersoortige overtuiging, elkaar blijven bejegenen.

Het kwade, (gesymboliseerd door de Holika) is reeds vernietigd door deze in brand te steken. Het Holifeest is het symbool voor vrede, eenheid en de overwinning van het goede op het kwade, van licht op duisternis. Laten we als land in dit Holi-jaar ook een nieuw begin maken. Een nieuw begin waar wij in eensgezindheid verder moeten en de richting van de ontwikkeling van dit mooi land in eigen handen nemen, waarbij wij met trots kunnen zeggen dat het goed toeven is in Suriname. De ABOP doet in deze ook de eerste stap en roept daarom alle Surinamers zowel in binnen- en als buitenland op om zich te laten inspireren door de bedoelingen van deze Holiviering.

  1. elkaar 5
  2. land 3
  3. partij 2
  4. abop 2
  5. holi 2