Een bespiegeling op Holi door Edmund en Desi

"Desi, eigenlijk moeten we het Holifeest aangrijpen om ons te bezinnen op de richting waar jij en ik naar toe willen gaan met ons geliefd Suriname. In ons gezamenlijk streven om verbetering te brengen in ons eigen bestaan met ondersteuning van de bevolking, is deze persoonlijke betekenis van het Holifeest van onschatbare waarde.” Met deze woorden heft Edmund het glas tegenover zijn goede vriend Desi. De borrel is op het achterterras van Desi aan de vooravond van het Holifeest. De contouren van de oevers van de Suriname rivier zijn. Het is volle maan.

Aan andere vrienden aanwezig op de borrel legt Edmund uit dat Suriname gelukkig talrijke nationale feestdagen heeft. Die geven altijd weer de nodige impulsen om het transformatieproces in de juiste richting te begeleiden. “Om onszelf te verheffen, moet wij continu bezig zijn met het bijstellen van onze opvattingen en levensvisie.” Een andere borrelvriend vult aan met de opmerking dat als we vooruitgang en duurzame ontwikkeling willen, ons niets anders rest dan onszelf de kernwaarden van een goede samenleving eigen te maken. "En welke zijn die dan?" vraagt Desi. Het blijft even stil. Desi neemt eerst een flinke teug en somt op: "wederzijds respect, oprechtheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, deugdzaamheid, rechtschapenheid, vertrouwen, zachtaardigheid, liefde en geduld en sinds bisschop Steve in mijn leven is gekomen benadruk ik nu ook de waarden vrede en dienstbaarheid naar elkaar toe", aldus Desi.

Edmund is het volmondig eens met Desi en vindt eigenlijk dat we de religieuze diversiteit een wezenlijk onderdeel moeten laten zijn van ons staatsnationalisme, waarbij we ons solideren en identificeren met de gewoontes, gebruiken, normen en waarden. Edmund twijfelt over de volgorde. "Neen, ik denk dan we eerst moeten identificeren en daarna moeten consolideren. Of moeten we liever niet draagvlak zien te creëren'? Winston wil zich niet onbetuigd laten en mengt zich in de bespiegelingen over de symboliek van Holi door Desi en Edmund: “We dienen gezamenlijk met voortvarendheid te werken aan de verheffing van land en volk en excelleren in alles wat we doen: nationaal, regionaal maar ook internationaal. Waarom denk je dat Desi en ik het Chinese Nieuwjaar hebben ingebed in onze nationale feestdagen?"

Dan komt Edward even om de bocht nadat hij een flinke borrel heeft ingeschonken. "Waar gaat de discussie over? " vraagt hij. "Over de viering van holi. Daarom zijn we toch hier", zegt Edmund. Oh als het morgen betreft dan " vraag ik iedereen ervoor te zorgen dat de viering op de diverse openbare locaties, waar eenieder elkaar zal kunnen besprenkelen met geur- en kleurstoffen en strooien met poeder, veilig en ordelijk geschiedt.”

Roy.khemradj@gmail.com
  1. desi 9
  2. edmund 6
  3. holifeest 3
  4. suriname 3
  5. borrel 3