De rol van de vrouw in relaties

De vrouw is de spil in elk gezin en is ook niet weg te denken in belangrijke maatschappelijke functies. De roep dat vrouwen veel meer vertegenwoordigd zijn in de politiek klinkt steeds harder. Vrouwen zijn altijd in beweging en zolang wij leven zullen er verbeter punten zijn in alles wat wij doen.

De rol van de vrouw inman-vrouw relaties

Het ontbreekt vrouwen aan onderlinge solidariteit en vrouwen zien elkaar vaak als rivalen, concurrenten enin hetproces van vreemdgaan vaak niet als lotgenoten. Bij vreemdgaan krijgt de andere vrouw (buitenvrouw) alle schuld en is zij de spelbreekster.

Toch is het vaak zo dat de man hierin op pad is gegaan om de andere vrouw het hof te maken, vaak met misleiding en het ontkrachten van de belangrijke rol van zijn getrouwde vrouw of concubine (binnenvrouw) in zijn leven.

De andere verliefde, soms naïeve vrouw krijgt hoop en kan daar gemakkelijk in mee gaan. Zij komt nooit op het idee om de ‘binnenvrouw’ van de man te benaderen om het verhaal van devaak overtuigende man te verifiëren. Vrouwen worden zo vaak uitgespeeld tegenover elkaar en zo wordt hun rivaliteit versterkt.

Als vrouwen het zouden kunnen opbrengen om een openpraatcultuur over het fenomeen vreemdgaan te creëren kan dit in een ander licht worden geplaatst. Meer solidariteit onder vrouwen over een respectvolle bespreking van dit onderwerp zou eraan bijdragen dat de man twee keer zou nadenken voordat hij vreemd gaat. De angst dat de vrouwen in gesprek kunnen gaan en hij hierdoor ontmaskerd kan worden zou mannen beter in de pas houden om geen scheve schaats te rijden.

Vrouwen weten al dat mannen vaak vertellen dat het thuis niet goed gaat en dat hij zijn vrouw zal verlaten om een samenleving aan te gaan met de nieuwe vrouw. Dit verhaal kan snel worden geverifieerd alser een open praat cultuur zou zijn over dit soort zaken. Zoals het nu wordt aangepakt onder vrouwen mondt dit vaak uit in een duel, jarenlange bedrog, veel pijn, verdriet en veel ongelukkige vrouwen in de liefde.

Het vreemdgaan heeft ook een andere zijde. Ook de solidariteit ontbreekt bij de buitenvrouw richting de binnenvrouw. Er zijn vrouwen die graag een man willen en het maakt niet uit of hij getrouwd is. Wel de lusten maar niet de lasten. De buitenvrouw hoeft dus geen kleren te wassen.

Het is wel prettig om een man in bed te hebben of om leuke dingen mee te doen zonder verdere verplichtingen. Door dit gebrek aan solidariteit onder vrouwen wordt het fenomeen vreemdgaan binnen elke samenleving in stand gehouden. Dit bestaat al eeuwen en komt overal ter wereld voor.

Het moge duidelijk zijn dat er in dit soort gevallen veel leugen, bedrog, manipulatie en nog meer gevoelens van gelijke strekking hierin een rol spelen. Dat moet niemand willen. Misschien ook tijd dat vrouwenhun houding en standpunten beter gaan bepalen om meer respect af te dwingen bij de man voor een betere behandeling.

Degene die de minste pijnondervindt in dit soort gevallen is de man. Terwijl hij van twee of meer wallen eet, houden de vrouwen elkaar in vijandschap, bevechten elkaar en strijden wie de man zal behouden. Hier raken wij nooit over uitgepraat, omdat dit onderwerp vanuit vele invalshoeken benaderd kan worden.

De rol van de vrouw in de opvoeding
Vrouwen kunnen er meer naartoe werken om meerverantwoordelijkheid van vaders te eisen bij de opvoeding van hun kind. Dit vereist in een vroeg stadium van een relatie dat er gepraat wordt over opvoeden en wat er van man en vrouw verwacht wordt als er een kind geboren wordt.

Geboorteplanning zoueen bewuste keuze moeten zijn in plaats van dat een vrouw per ongeluk zwanger raakt. Vrouwen moeten hun invloed in dit bewustwordingsproces niet onderschatten. Een man aanspreken op zijn verantwoordelijkheid is belangrijk.

Het komt in sommige gevallen bijna over als of de man zelf opgevoed moet worden zodathij zich kan blijven ontfermen over zijn kind. Veel mannen nemen hun verantwoordelijk als vader serieus. Jammer genoeg is er een categorie mannen die je moet herinneren dat zij ergens een verantwoordelijkheid hebben.

Man-vrouw en communicatie
Ook de wijze waarop man en vrouw communiceren is aan een dringende make over toe. Er zal zowel bij man en vrouw met meer respect naar elkaar toe gecommuniceerd moeten worden. Partners zullen meer rust in hun communicatie moeten brengen, meer hun woorden moeten kiezen en vooral de scheldwoorden eruit moeten laten.

In de bejegening naar elkaar zullen er afspraken gemaakt kunnen worden hoe er met elkaar gepraat wordt.Man en vrouw zullen elkaar moeten kennen en moeten weten welke woorden slecht aankomen enbij gebruik zouden kunnen uitmonden ineen ruzie.Beiden zullen zich meer moeten inspannen om elkaar met respect te behandelen.

Ook hier vereist het dat man en vrouw over dit soort onderwerpen gepraat moeten hebben zodat de afspraken in ‘oorlogstijd’ nagekomen kunnen worden.Het gebruik van de taal Sranantongo kan soms heel ruw overkomen in combinatie met onze stemvolume en ons temperament en zodoende kan een kleine ruzie snel uitmonden in een grote rel.

Op vrouwendag 2015 zijn dit enkele topics waar over nagedacht kan worden. Een artikel is te kort om alle facetten van de genoemde topics uit te werken. Toch zijn genoemde zaken vaak onderwerp van gesprek in de verschillende discussies die gevoerd worden- en die meer aandacht verdienen.

Aan alle vrouwen wens ik een fijne dag toe. Ga na hoe je zelf je eigen lot kan verbeteren.

Peggy Anijs
peggyanijs@gmail.com

  1. vrouw 17
  2. vrouwen 17
  3. man 16
  4. elkaar 9
  5. vreemdgaan 5